Nieuws  >  Goed nieuws: Eerste voorzichtige versoepelingen in woonzorgcentra

Goed nieuws: Eerste voorzichtige versoepelingen in woonzorgcentra

BRUSSEL 17/02 - De taskforce zorg heeft woensdag het licht op groen gezet voor de eerste versoepelingen in de woonzorgcentra. In centra waar 90 procent van de bewoners en 70 procent van het personeel twee dosissen vaccin heeft gekregen, worden na tien dagen meer contacten onderling en met bezoekers mogelijk.

Concreet zal elke bewoner twee knuffelcontacten mogen zien, waarbij fysieke nabijheid dus toegelaten wordt. Bovendien mogen die twee contacten om de twee weken wisselen.

Daarnaast kunnen ook binnen het woonzorgcentrum zelf enkele zaken worden versoepeld. Zo kunnen bewoners vrijer bewegen door de voorziening en mogen ze in groepjes van vier de voorziening verlaten. Ook contacten tussen verschillende leefgroepen kunnen opnieuw, mits de afstandsregels gerespecteerd worden. Daarnaast mogen de bewoners ook opnieuw samen eten in het restaurant van de voorziening, maar dan liefst met een vaste plaats en voldoende afstand tussen de leefgroepen.

Woonzorgcentra mogen ook opnieuw mantelzorgers verwelkomen, al zijn die enkel op de kamer welkom. De toegang van externe dienstenaanbieders (kappers, niet-medische contactberoepen) tot het woonzorgcentrum volgt de regels die het overlegcomité daarvoor vastlegt. Voorafgaande testing wordt wel sterk aangeraden, klinkt het.

De taskforce benadrukt dat de regels zowel gelden voor gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners, aangezien die laatste mee bescherming genieten dankzij de groepsimmuniteit binnen de voorziening.

"De taskforce is tevreden dat er meer ruimte komt voor de bewoners die de voorbije maanden weinig sociaal contact hadden", zegt Karine Moykens, voorzitter van de taskforce zorg, al hamert ze op een rigoureuze naleving van de veiligheidsmaatregelen die onveranderd van kracht blijven. "Woonzorgcentra vormen geen eiland, ze staan in permanent contact met een samenleving die nog een weg af te leggen heeft in het bekampen van het virus. Meer onderlinge contacten en meer bezoek zijn mogelijk, maar moeten in deze beginfase gecombineerd blijven met grote voorzichtigheid. Veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers, handhygiëne en testen bij symptomen moeten even rigoureus toegepast worden als daarvoor, ook door bezoekers. We kiezen er voor om duidelijk te stellen dat de woonzorgcentra voortaan maximaal net zoals de rest van de maatschappij de algemene regels zullen volgen die het overlegcomité uitvaardigt bij versoepelingen."

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) reageert tevreden. "Ik ben tevreden dat we deze eerste stap kunnen zetten. De vaccinatiegraad is in onze woonzorgcentra zeer goed. We zien ook dat de besmettingen in de woonzorgcentra en de grote uitbraken dalen. Dat maakt ook dat we de bezoekregeling stapsgewijs kunnen versoepelen. Maar we zullen uiteraard ook voorzichtig moeten blijven. In de woonzorgcentra zijn veel mensen gevaccineerd, maar in onze samenleving nog niet."

Een boodschap die ook Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro beaamt. "Stilletjesaan komen de woonzorgcentra in lijn met de algemene samenleving", klinkt het. Al waarschuwt Cloet wel dat er heel behoedzaam te werk gegaan moet worden en dat de hygiënemaatregelen van belang blijven. Ze benadrukt dat er geen concrete datum werd afgesproken, omdat de vaccinatiegraad verschilt van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum. "Tegen het einde van de maand zullen bijna alle woonzorgcentra een tweede prik hebben gekregen. We zitten momenteel aan een vaccinatiegraad van 96 procent bij de bewoners en 87 procent bij de medewerkers", aldus Cloet. Woonzorgcentra die met een corona-uitbraak kampen, zullen wel nog wat langer moeten wachten om te kunnen versoepelen.

MAY • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: