Nieuws  >  Vaccinatie van huisartsen: perfectie is niet van deze wereld

Vaccinatie van huisartsen: perfectie is niet van deze wereld

Opinie

BRUSSEL 23/02 - Bij velen slaat de twijfel toe als het gaat om een vaccin tegen Covid-19. Niet alleen bij de bevolking, maar ook onder de zorgverleners heerst die twijfel, al is het vaak om andere redenen. Een collega stelt de vraag waarom bejaarde patiënten eerst gevaccineerd worden. Zij hebben er toch het minste baat bij, in zijn ogen.

Twee derde van de Covid-19-overlijdens vielen  bij de bejaarde leeftijdscategorie. Het merendeel van de mensen die op intensieve zorgen zijn beland, waren en zijn mensen van gevorderde leeftijd. De grootste risicofactor om ernstig ziek te worden door corona is nog altijd leeftijd. Dan lijkt het mij toch zinvol, als de doelstelling is om de druk op de ziekenhuizen te verlichten, eerst die populatie te vaccineren ?

Of gaan we de volgorde van vaccinatie laten bepalen door het aantal verwachte jaren dat men nog voor zich heeft? Wie een hogere levensverwachting heeft, eerst vaccineren, wie een slechte overlevingsprognose heeft, komt als laatst aan de beurt? Is dat het respect dat we betonen ten opzichte van een groep mensen voor wie het leven in veel gevallen nog zeer waardevol en kwaliteitsvol is? Of gaan we hen de laatste jaren van hun leven het risico laten lopen op een infectie met potentieel zware gevolgen, die door 1 of 2 simpele prikken te voorkomen is ?

Op dit ogenblik zijn er ongeveer 22.000 sterfgevallen. Een absoluut cijfer dat je hoog of laag kunt noemen, al naargelang. Als je de overlijdens afzet tegenover de totale Belgische bevolking, dan is dit inderdaad een klein percentage. Zet je het aantal doden af tegenover het aantal mensen dat positief getest is, dan kom je al tot een gans ander verhaal.

Als we eens aannemen dat er in België ongeveer 13.000 praktiserende huisartsen zijn, dan kom je inderdaad uit op ongeveer 2 doden per huisarts. Ogenschijnlijk niet veel, maar daar zitten wel de mensen niet bij die ziek geworden zijn door het virus.

De nevenschade is inderdaad groot. Sommigen opperen zelfs dat de remedie erger is dan de kwaal.

Als ik dan de vraag stel op welke andere manier je ervoor kan zorgen dat je gezondheidssysteem niet langdurig overbelast geraakt, en de collateral damage beperkt blijft, dan blijft het meestal heel stil.

Beleid voeren is keuzes maken, is berekende risico's nemen, is soms op je bek gaan. Het hoort er allemaal bij. Doen de beleidsmakers en adviserende virologen dit allemaal voor hun plezier ? Ik dacht van niet.

Falend gezondheidsbeleid, toch als het corona betreft… Makkelijk om dit te zeggen, te meer als je weet dat België actueel veel minder strenge maatregelen kent dan veel andere landen, wat op zijn beurt weer het gevolg is van de twee lockdowns die we het voorbije jaar gehad hebben. Kijken we even naar buurland Nederland, dan zien we dat de niet-essentiële winkels nog altijd gesloten zijn, bij wijze van voorbeeld.

De bevolking heeft vrijheidsbeperkende maatregelen aanvaard… Inderdaad, dat klopt. De vraag is, hoe dam je een pandemie in zonder een of andere vorm van vrijheidsbeperking ? Ik heb nog maar weinig valabele alternatieve strategieën gezien in dat verband.

En ja, ik blijf erbij dat mildheid in onze houding ten aanzien van hen die de vaccinatiestrategie hebben uitgetekend, op zijn plaats is. Dit impliceert echter niet dat er geen inhoudelijke kritiek mag zijn. Dat we ondertussen weten dat een éénmalige toediening van het Pfizer-vaccin reeds afdoende bescherming biedt, is een positief gegeven. Maar dit zijn we ook maar te weten gekomen dankzij voortschrijdend inzicht.

Achteraf zeggen dat we die tweede dosis aan geen enkele bejaarde hadden moeten geven, maar voorbehouden aan het zorgpersoneel, is makkelijk. Te meer ook omdat de effectiviteit van het Pfizer-vaccin gebaseerd is op 2 toedieningen, en niet op één.

Dat we een gezondheidspaspoort zullen moeten voorleggen in de toekomst, dat is koffiedik kijken.

De realiteit is wel dat bepaalde landen gaan eisen dat mensen die willen binnenkomen, gevaccineerd zijn. En ten gronde, kan je het die landen kwalijk nemen dat ze hun voorzorgen willen nemen ?

Zullen we ons echt minder vrij voelen als we een vaccinatiepaspoort hebben ?

Het is een vraag die ik in het midden laat.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

 

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: