Nieuws  >  Kroniek van een aangekondigde chaos (dr. Schiepers)

Kroniek van een aangekondigde chaos (dr. Schiepers)

Opinie

BRUSSEL 26/02 - Ik ben afgelopen weekeinde naar zee geweest. Het was mooi weer. Ik vond het heel leuk om te kijken naar de kinderen die zich uitleefden op het strand, de vele, gelukkige families, lachende jongeren met een biertje in de hand …. Dat was zo anders dan de mensen die ik op spreekuur zie: depressieve, angstige mensen, mensen met zelfmoordgedachten, mensen die niet kunnen slapen, mensen die niet kunnen eten, mensen met allerhande psychosomatische kwaaltjes … en die zijn met veel meer dan de patiënten met een infectie.

Ik moet toegeven dat ik toch heimelijk plezier had bij de gedachte dat Van Ranst of Van Gucht ongemakkelijk zouden worden bij het zien van die grote massa's gelukkige mensen in open lucht.

Beste experts, het Belgische volk vraagt u even weg te kijken van uw curven, modellen en cijfers, even uw cursussen virologie, epidemiologie en statistiek te laten zijn wat ze zijn, en les te volgen in …. communicatie. En psychologie. En geschiedenis. En filosofie.

Een beetje geschiedenis, dat geeft een andere kijk op de zaken. Wist u dat de Hong Konggriep 50 jaar geleden een miljoen slachtoffers heeft gemaakt? Maar de maatschappij heeft in tegenstelling tot nu haar jongeren toen niet verstikt. En Woodstock staat in het geheugen gegrift. Wat is er in 50 jaar tijd gebeurd waardoor onze verhouding met de dood zo is veranderd?

Psychologen mogen eindelijk sinds enkele weken hun zegje doen. Ze blijven erop hameren dat de mens een sociaal wezen is, dat contacten en perspectieven nodig heeft. De mensen opleggen "vol te houden" zonder eraan toe te voegen "tot …", is als luisteren naar een spreker die zijn zinnen niet afmaakt. Dat is niet om aan te horen.

Als van Gucht zegt: "De cijfers zijn goed, maar er is kans dat ze weer slecht worden", is hij even weinig geloofwaardig als een weerman die voorspelt dat het zal regenen omdat het mooi weer is.

En als Van Ranst er nog een schepje bovenop doet: "Het is te vroeg om te applaudisseren", weet je meteen dat hij nooit een cursus communicatie en psychologie gekregen heeft.

Je hoeft nochtans geen psycholoog te zijn om te begrijpen dat een bevolking waarvan de veerkracht smelt als sneeuw voor de zon, het gehad heeft met die uitspraken.

Maar onze experts vinden misschien hun krachten in hun "inwendige rijkdom"? Advies gegeven door de intelligentsia (Leila Slimani, Goncourt 2016), goed bedoeld, dat wel, maar een advies waar niet iedereen zich in kan vinden, en dat ook niet van toepassing is op elke leeftijd. Als je met moeite je koelkast kan vullen, zal je aan literatuur niet veel hebben.

Tenzij onze experts streven naar nultolerantie wat Covid-19 betreft? Totaal illusoir zolang de ontwikkelingslanden geen toegang krijgen tot vaccins. De eminente antropoloog Yves Coppens zei vorige week nog: "Geen enkel virus heeft ooit de homo sapiens uitgeroeid, en omgekeerd." Dat zou trouwens geen goed carrièreplan zijn voor onze experts, want we zouden ze dan niet meer op tv zien.

Een kunstenaar zei in de media: "Cultuurcentra sluiten is een tijdbom."

Het verbaast me dat er niet meer opstand is in België. De Fransen protesteren, de Nederlanders komen op straat. De Belgen berusten in hun lot. Dat is de algemene indruk die we op spreekuur krijgen.

De Belgen berusten, want ze hebben al te vaak ontgoochelingen opgelopen:

  • Eerst was er het verhaal van de verbrande maskers en dan waren de maskers zogezegd nutteloos (omdat er geen waren).
  • Slordige aankoopcontracten voor vaccins (Ach zo, de 6e dosis is niet gratis?).
  • Onnodige vaccinatie van bewoners in woonzorgcentra die al een sars-CoV-2 hadden doorgemaakt, terwijl het zorgpersoneel van de woonzorgcentra te weinig is gevaccineerd.
  • "Uitnodigingen die in het toestel blijven steken".
  • Bugs in het informaticasysteem, waardoor mensen ten onrechte worden opgeroepen voor vaccinatie.
  • Verspilling van de tweede dosis bij patiënten die er geen nodig hebben (de Franse HAS en prof. Fischer hebben er niets van begrepen, nietwaar?).
  • Een advies van de Hoge Gezondheidsraad van 54 pagina's over comorbiditeit, dat totaal niet bruikbaar is op het terrein.

Dames en heren raadgevers, denken jullie werkelijk dat de huisartsen (of het globaal medisch dossier, de ziekenfondsen of de apothekers) de logistieke mogelijkheden en de tijd hebben om de patiënten te selecteren volgens hun eGFR of het GINA-stadium van hun astma?

Misschien is het goed als u weer op aarde neerdaalt, meer bepaald op pagina 30, waar u schrijft dat de leeftijd nog altijd de belangrijkste risicofactor is? En als u nu eens naar de eerstelijnsartsen (en de BVAS) zou luisteren die u dringend vragen uw teksten te herzien om problemen te vermijden (o.a. algemene verordening gegevensbescherming)?

Het is hoog tijd om efficiënt, pragmatisch en snel te worden. 19 van de 27 lidstaten van de EU doen het beter dan wij. En dat zijn daarom niet altijd de rijkere landen (denk maar aan Griekenland).

En bij de weinige landen die het nog minder goed doen dan wij, zitten enkele landen uit Oost-Europa, die de Spoetnik V gaan kopen om hun achterstand in te halen.

We gaan werkelijk de laatste van de klas worden.

Arm België.

Over de auteur

Dr. Isabelle Schiepers is huisarts in Braine-l'Alleud.

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr Schiepers • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: