Nieuws  >  COVID-19: Kabinet Vandenbroucke raadt gebruik gratis mondmaskers van de overheid voorlopig af, Avrox reageert

COVID-19: Kabinet Vandenbroucke raadt gebruik gratis mondmaskers van de overheid voorlopig af, Avrox reageert

BRUSSEL 24/02 - Wie vorige lente een gratis mondmasker van de overheid ging afhalen bij de apotheker kan dat beter even niet meer gebruiken. Dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De reden is een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad, waarin staat dat er mogelijk een gezondheidsrisico bestaat.

De vorige regering bestelde naar aanleiding van de eerste coronagolf via het ministerie van Defensie miljoenen mondmaskers van het Luxemburgse bedrijf Avrox. Die werden vanaf juni gratis uitgedeeld via de apothekers.

Maar volgens een vertrouwelijk rapport van het wetenschappelijk instituut Sciensano zou blijken dat de mondmaskers mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat komt omdat ze kleine deeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten.

De Hoge Gezondheidsraad heeft dat eerste ruwe advies van Sciensano onder de loep genomen, en komt tot de conclusie dat de mondmaskers beter even niet meer gebruikt worden, bevestigt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Er is geen bewijs van gevaar voor de volksgezondheid, benadrukt woordvoerder Arne Brinckman. "Er is momenteel geen enkel gezondheidsrisico aangetoond", klinkt het. Het gaat om een voorzorgsmaatregel en mensen hoeven de maskers voorlopig ook nog niet meteen weg te gooien. Minister Vandenbroucke heeft intussen bijkomend onderzoek gevraagd aan Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad.

Defensie bestelde vorig jaar 18 miljoen stoffen mondmaskers, waarvan ongeveer 15 miljoen van Avrox en 3 miljoen van het Belgische Tweeds&Cotton. Die laatste zijn niet onderzocht, maar worden wel onderworpen aan dezelfde voorzorgsmaatregel.

Ruwweg 10 miljoen mondmaskers zijn nog niet uitgedeeld. Bij de apothekers zelf ligt er nog een voorraad van zowat 3 miljoen maskers, in de kazerne in Peutie zijn er 6,5 miljoen blijven liggen. Die worden voorlopig ook niet verder verdeeld.

Toxicoloog Jan Tytgat stelt in "De ochtend" (Radio 1) dat meer onderzoek vereist is. "Er zit een soort coating (een laagje, red.) op de mondmaskers bestaande uit zilverionen en titaniumdioxides. De titaniumdioxide is om textiel wit te maken, de zilverionen hebben een anti-bacteriële werking. Hier is de vraag of de deeltjes loskomen, en zoja: in welke concentraties? Het gaat hier om nanodeeltjes (bijzonder kleine deeltjes) die kunnen doordringen tot de diepere luchtwegen. Je moet nu een risicoanalyse maken: is er gevaar of niet? Stel dat er een grote concentratie vrijkomt, dan kunnen ze nadelige effecten uitlokken. Bij titaniumdioxide is dat ademhalingsproblemen, en zelfs op termijn kanker."

Reactie Avrox

Het Luxemburgse bedrijf Avrox heeft kennis genomen van het advies van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, om het gratis stoffen mondmasker van de overheid voorlopig niet te gebruiken. Wel stelt Avrox verbaasd te zijn dat "alle andere stoffen mondmaskers niet door deze maatregelen getroffen worden".

Het bedrijf benadrukt dat de mondmaskers die aan Defensie werden geleverd, "volledig in overeenstemming zijn met alle nationale en Europese regelgeving en dat de bevoegde instanties in juni hun goedkeuring hebben gegeven voor de verdeling", klinkt het in een persbericht.

Voorts meldt het bedrijf dat het geen inzage had in de eerste tussentijdse resultaten van het vertrouwelijk onderzoek naar de mondmaskers en dat alle betrokken instanties in de voorwaardelijke zin spreken. "Tot op heden is er geen bewijs dat de door Avrox geleverde maskers in bepaalde omstandigheden nanodeeltjes zouden afgeven noch dat, indien dit het geval zou zijn, dit gezondheidsproblemen zou veroorzaken."

Daarnaast vraagt Avrox zich af waarom de mondmaskers die het bedrijf leverde, de enige zijn die onderwerp uitmaken van de studie en waarom de beslissing van de overheid enkel betrekking heeft op de Avrox-maskers. "Nochtans zijn er veel andere stoffen mondmaskers die te koop aangeboden worden in winkels en apotheken, of die door lokale overheden gratis verdeeld zijn, die dezelfde bestanddelen bevatten."

Volgens het bedrijf zouden de gezondheidsautoriteiten dan ook moeten aanbevelen om ook de verkoop van die producten uit voorzorg stop te zetten en andere Europese instanties waarschuwen. De importeur bevoorraadde zich bij fabrikanten die miljoenen mondmaskers produceerden die vergelijkbaar zijn met de in België geleverde maskers, klinkt het nog. Die maskers zijn volgens Avrox in de hele wereld en zo goed als in alle EU-landen geleverd.

VEF, MDM • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: