Nieuws  >  Vaccinatietwijfel en communicatie: een heikel thema

Vaccinatietwijfel en communicatie: een heikel thema

Opinie

BRUSSEL 03/03 - Collega Stuer reikt een aantal handvaten aan om vaccinatietwijfelaars op een correcte manier te informeren wat te doen in geval men niet overtuigd is van het nut, de werkzaamheid en of de veiligheid van het vaccin. Ik moet zeggen dat ik weinig wijzer ben geworden uit zijn discours.

Ter herinnering, dit is de link naar het artikel van dr. Stuer.

Er wordt geschermd met de Eed van Hippocrates en de Raad van Europa. Ook de informatieplicht komt aan bod. De verklaring van Helsinki passeert de revue. Het informed consent wordt aangehaald. Er wordt geopperd dat er nog geen maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden over de vaccinatie als dusdanig.

Ook moet er blijkbaar meer aandacht gaan naar preventie, iets wat steevast terugkomt in elk betoog als het gaat om de gezondheid van de bevolking. Of verplichting van vaccinatie in bepaalde situaties een optie is, laat ik in het midden. Wel zijn er omstandigheden waar dit misschien toch wel wenselijk is.

Als we kijken naar de sector van de woonzorgcentra, dan zien we toch wel een heterogeen beeld. In Vlaanderen is de vaccinatiebereidheid bij het zorgpersoneel zeer hoog. In Brussel en Wallonië zien we een gans ander beeld. Daar zien we in sommige huizen tot maar 50% vaccinatie van het zorgpersoneel. Een aantal factoren worden daarvoor naar voren geschoven, zoals nationaliteit van het personeel. Niet elke cultuur gaat op dezelfde manier om met kwesties als vaccinatietoediening en vooral de meerwaarde ervan. Daar kan alvast een deel van de verklaring gezocht worden.

Toch mogen we daar niet te lichtzinnig mee omspringen. We verwachten van de rusthuisbewoners dat zij zich laten vaccineren. Dat vinden we vanzelfsprekend. Terzelfdertijd zou dit dan niet gelden voor het personeel dat de residenten verzorgt… Ik kan me inbeelden dat er bewoners zijn die zich daar vragen bij stellen.

En wat met het gegeven dat een besmetting in een centrum binnenkomt via een lid van het zorgpersoneel dat niet blijkt gevaccineerd te zijn? Wat ga je daarmee doen ? Ga je het WZC op slot zetten omwille van de weigering van één lid van het zorgpersoneel? Hoe ga je dit vertellen aan de bewoners? Welke reacties zullen ze geven, eens ze weten dat het virus is binnengeslopen via een niet beschermd persoon, die op de koop toe een personeelslid blijkt te zijn?

Ik kan me inbeelden dat niet alle inwoners even tevreden zullen zijn. En dan zwijgen we nog over de reacties van de familieleden van de residenten. Hoe gaan zij dit verteren? Gaan zij dit zomaar accepteren? Zullen ze bezwaar aantekenen ? Misschien zullen ze wel eisen dat alle personeel dient gevaccineerd te zijn ? Wie zal het zeggen? Of misschien zullen ze hun vader of moeder wel verplaatsen naar een ander centrum, waar andere regels gelden ?

Met al deze vragen in het achterhoofd, vind ik het geen dwaas idee om Margo Cloet's oproep tot verplichting van vaccinatie van het zorgpersoneel even onder de loep te nemen.

Er zijn heel veel argumenten pro verplichting van vaccinatie voor zorgpersoneel. Er zijn maar weinig argumenten contra, behoudens medische redenen. Er moet ernstig nagedacht worden over dit heikel thema.

Twijfel is menselijk. Maar als het om mensenlevens gaat, dan moet men durven drastische maatregelen nemen, ook al druisen die in tegen het buikgevoel.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: