Nieuws  >  Strijd tegen Covid-19: huisartsen alweer gepasseerd, waarom? (dr. Depamelaere)

Strijd tegen Covid-19: huisartsen alweer gepasseerd, waarom? (dr. Depamelaere)

Opinie

BRUSSEL 05/03 – ‘Dag dokter’, een reeks met ruim 300.000 kijkers voor de 10.000 hoekstenen in onze gezondheidszorg: de huisarts. Ook al dateren de reportages van voor Corona, onze politici kunnen niet genoeg herinnerd worden aan het belang van de huisarts. De enige uitweg uit de huidige pandemie is groepsimmuniteit, en dat terwijl 37% van de Belgen geen vaccin willen of mogen krijgen, of moeilijker te bereiken zijn.

Eerst een paar feiten. De bevolking verwacht voor de zomervakantie grote versoepelingen. Binnenkort zullen twee vaccins op koelkasttemperatuur hanteerbaar zijn (Astra-Zeneca en J&J). De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft eindelijk ingezien dat deze vaccins ook bij 55-plussers kunnen worden aangewend.

Het nut van de één prik strategie hebben ze voorlopig (helaas) niet gezien, hoewel data uit het Verenigd Koninkrijk aantonen dat negen op de tien 85-plussers zelfs na één prik antilichamen vormen. Het tijdelijke uitstel van de 2de prik biedt mogelijk uitzicht op een breder beschermende booster die Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten includeert? Wat belet onze beleidsvoerders dan nog om met de inschakeling van onze 10.000 gemotiveerde huisartsen het Europese koppeloton inzake vaccinaties aan te voeren?

Erika Vlieghe vroeg eerder deze week in een opiniestuk in De Tijd om wat minder te zeuren. Nadat wij, als huisarts, tijdens de eerste golf door onbekwaam Sciensano werden verboden om patiënten te testen die niet aan de ‘gevalsdefinitie' voldeden, hoewel wij ‘een-niet-pluis' gevoel hadden, bleven duizenden potentiële superverspreiders onze gezondheidszorg ondermijnen.

Apothekers mogen vaccineren, huisartsen niet?

Nu beslist Minister Beke al even onzinnig dat apothekers vaccins mogen toedienen, terwijl de huisarts (de facto: ‘mobiele teams' en ‘people manager') verstoken blijft van deze optie. De jongeren, de horeca, de niet gevaccineerde ouderen (86% mannen en 73% vrouwen die niet in een rusthuis zitten) beginnen volop tegen hun huisarts te morren. Door hun mobiliteit genieten deze ouderen minstens evenzeer prioriteit als de bewoner van een RVT, die hoogstens met zijn rollator van en naar zijn kamer schuifelt. Niet medische contactberoepen komen volop in contact met hun cliënten, maar waarom werden zij niet vooraleer deze versoepeling gevaccineerd?  

Als huisarts kunnen wij wel wat sussen, maar onze expertise dient minstens te worden geherwaardeerd.  Wij bezoeken onze zwakste patiënten bovendien het vaakst.. Elke huisarts zal maximaal zijn kwetsbaarste patiënten in recordtempo proberen te vaccineren, zodra hij er de kans toe krijgt!

Groepsimmuniteit blijft voorlopig een verre illusie

Hiervoor verwijs ik naar De Tijd, zaterdag 27/2 p.15):

1) Zij die geen vaccin mogen krijgen (22% van de bevolking): allen jonger dan 18, zwaar allergische patiënten, patiënten met kanker, die immuundeprimerende medicatie nemen, zelfs zwangeren … adviseert de Hoge Gezondheidsraad … niettegenstaande professor Van Damme overtuigend bewijs van het tegendeel aanlevert.

2) Zij die niet willen (10 tot 20%?): minstens 10 tot 15% van de Nederlanders wil helemaal geen vaccin, een tweede groep van 10 tot 15% twijfelt heel erg. Philippe De Coene (sp.a), schepen van Sociale Zaken in Kortrijk merkt op dat het personeel in woonzorgcentra dat geen vaccin wil van 20% naar 3% is gezakt, door tussenkomst van een vertrouwenspersoon.

Over de spotjes, flyers en filmpjes op sociale media die Minister Beke samen met ‘tools en handvaten' voor lokale besturen voorziet: vaccinweigeraars vinden alles van wat de overheid komt verdacht. Gesprekken die vertrouwen opwekken zijn aan de orde. Wie geniet meer vertrouwen bij de bevolking als de huisarts? Bovendien kunnen huisartsen onmiddellijk, na instemming van de patiënt, het vaccin toedienen, zodat de twijfel geen kans meer krijgt.

3) Zij die niet goed te bereiken zijn (15% van de bevolking): mensen zonder papieren, daklozen en thuislozen, mensen in relatieve armoede, mensen met een lage gezondheidsgeletterdheid (zowat 10% van de bevolking). Reactie van Sara Willems, professor sociale gezondheidsproblematiek in gezondheidszorg (UGent): ‘Zij hebben niet de vaardigheid om een medische brief te begrijpen. Of ze begrijpen niet hoe je een afspraak annuleert of verplaatst. De uitnodigingsbrief voor de vaccinatie is veel te moeilijk: drie complex ogende pagina's met een QR-code, verschillende lange vaccinatiecodes en vooral veel tekst.'

De auteur van het artikel in De Tijd stelt als conclusie dat er naast de grote vaccinatiecentra wijkgerichte teams moeten zijn die aan huis vaccineren. ‘Mensen die een beperkte mobiliteit hebben of in armoede leven, gaan niet met een taxi naar een vaccinatiecentrum. Ook niet als die wordt betaald.' Wat ik zeker wil benadrukken: deze zogenaamd wijkgerichte teams bestaan, voorwaar de 10.000 huisartsen die Vlaanderen rijk is.

Niet overtuigd door Sciensano

Op de PlattelandsTV -reportage over COVID-19 uit ik vanaf 12'48'' ongezouten mijn ongenoegen over het geklungel bij Sciensano tijdens de eerste golf. Het vleugellam maken van de huisartsen door hen zwaar in te perken bij het testen, bleek een blunder van formaat. Over Sciensano zelf kan ik kort zijn: ze hollen achter de feiten aan. Gedegen opgeleide huisartsen zijn wel degelijk in staat om zelf in te schatten wie prioritair getest moest worden en wie niet. Evenzeer zijn wij vandaag perfect in staat onze allerzwaksten prioritair, na overtuiging noodzaak, ZELF te vaccineren. Niemand geniet zoveel vertrouwen bij zijn veelal twijfelde patiënt als de huisarts.

In Vlaanderen concentreren wij onze meest zorgbehoevende ouderen in perfect beveiligbare ‘forten van RVT's', heel wat beter hanteerbaar dan de situatie in Italië bv. waar generaties noodgedwongen moeten samenhokken. Het kwam er in principe alleen op aan deze forten sluitend te beveiligen.

Sciensano gaf nochtans destijds dwingend advies aan RVT-directies om ziek personeel tussen gezonde ouderen te laten werken, met een flinterdun mondmaskertje als enige barrière? Het hoeft geen betoog dat deze instellingen hierdoor honderden doden op hun geweten hebben. Vermoedelijk doet het indijken van deze wantoestanden de sterftecijfers substantiëler dalen dan wel de verplichte vaccinatie van RVT-bewoners en verzorgingspersoneel. Enkele luttele weken na vaccinatie de daling van de sterftecijfers louter toeschrijven aan deze vaccinaties, is dit ook het cijferwerk van Sciensano?

Geen reactie van minister Beke?

Begin december bleek duidelijk dat intrafamiliale contaminaties ruim de helft van de nieuwe besmettingen uitmaakten. Het voorkomen van intrafamiliale besmettingen leek dus overduidelijk een Quick-Win. Ondanks een drietal verzoeken bij kabinetsmedewerker van Minister Beke om een soort voorlichtingsfilmpje te laten maken voor het grote publiek, waarin duidelijk wordt aangetoond hoe besmettingen met simpele voorzorgen voorkomen kunnen worden (aparte toiletten gebruiken, handdoeken scheiden, …), kwam er niets.

Waarom schakelt Minister Beke via de zogenaamde vaccinatiekoepel de onervaren, onopgeleide en opportunistisch handelende apothekers als vaccinator in? Waarom schakelt hij tegelijk de huisarts als adequaat vaccinerende vertrouwenspersoon uit? Zelfs een opleiding voor apothekers werd voorzien. Dat is toch onzinning!

Testen en vaccineren te complex

Onze ‘vertegenwoordiger' Roel Van Giel die stelt dat de huisarts overwerkt zou zijn, zou ons beter helpen door het testen en vaccineren te vereenvoudigen. Op heden lijkt men de complexiteit graag op de spits te drijven, met belachelijke codes, doclr-codes die elke dag veranderen. Hierbij lukt online cancellen/bevestigen niet steeds. Ook blijkt dat het vastpinnen van een nieuwe datum niet lukt. Op de Heizel kon men gisteren nauwelijks 1.000 vaccins plaatsen, alwaar er binnenkort 3.000 moeten passeren. Wachtrijen alom…

Eveneens gisteren testte ik een leerling die contact had met iemand met corona besmet was. In een mail van twee bladzijden staat te lezen dat het CLB een SMS met code stuurt voor elke test. Je kan via testcovid.docl.be een online afspraak maken in een testcentrum … Vervolgens moet je zeer nauwkeurig de SMS bewaren met de Corona test prescription code, in casu: 8268 f2e9 629f 4832… Wie bedacht deze tijdrovende waanzin? En waarom vermeldt de brief niet dat men zich kan wenden tot de huisarts?

Gelukkig had de patiënte de gezonde reflex om haar huisarts te consulteren: afname test, binnen de 24u resultaat met PCR die de variant determineert en zo nodig ook BUITEN KANTOORUREN bij positiviteit aan patiënt gecommuniceerd. Kan het nog eenvoudiger en efficiënter?

Een oproep aan onze politici

Graag bij deze een oproep aan Minister Vandenbroucke en Minister Beke om de huisarts terug zijn volle competitiviteit in de strijd te helpen gooien. Als men huisartsen laat vaccineren, is er geen 14 dagen tijd nodig tussen de levering van een vaccin en het toedienen ervan. Door onze inzet kan de vaccinatiecampagne eindelijk op maximale snelheid draaien. De inzet is groot, elke mankracht en expertise zal dan ook onmisbaar zijn.

Over de auteur

Christophe Depamelaere, huisarts in Wingene

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Christophe Depamelaere, huisarts • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: