Nieuws  >  Jonge specialist vraagt zich af: "Willen onze politici wel verandering?"

Jonge specialist vraagt zich af: "Willen onze politici wel verandering?"

Opinie

BRUSSEL 15/03 - Het is voor niemand een geheim. De pandemie heeft niet alleen de zorgverstrekkers, maar alle Belgen geleerd dat onze politici niet in staat zijn een urgente gezondheidssituatie aan te pakken (maskers, ziekenhuisopnames, vaccinatie), en hoe moeilijk het is gezondheidszorg te plannen en dat al sinds tientallen jaren. De moeilijke omstandigheden waarin we onze kunst moeten uitoefenen, kunnen in drie punten worden samengevat.

Een inkrimping van het personeelsbestand nog voor de vijand op het toneel is verschenen

De geprogrammeerde en versnelde definanciering van de ziekenhuizen heeft ertoe geleid dat de ziekenhuizen zich zijn gaan organiseren en de werklast voor en de druk op de zorgverstrekkers hebben verhoogd om evenveel werk te verzetten met minder personeel en minder middelen. "Meer doen met minder", dat was de boodschap die ze allemaal hebben moeten toepassen gezien de keuzes en beslissingen van de politici, die eigenlijk niet in staat zijn gebleken het budget te beheren waarover ze beschikten. Het resultaat is bekend en wordt al jaren gehekeld door de zorgverstrekkers. De zorgverstrekkers moeten blijven werken in moeilijke omstandigheden en hebben beslist in het verweer te treden tegen de nefaste politieke maatregelen. Sinds het begin van de pandemie hebben we te maken met zorgverstrekkers die vermoeid zijn door het systeem, ontmenselijking en een aanhoudende nood aan rendabiliteit.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: