Nieuws  >  Lockdown 3.0 : een gemiste kans ?

Lockdown 3.0 : een gemiste kans ?

Opinie

BRUSSEL 25/03 - Gisteren heeft de regering enkele verstrengingen aangekondigd in haar coronabeleid. Het stond in de sterren geschreven. Er moest iets gebeuren. Je zou ook het risico kunnen nemen en niets doen. Maar dan moet je hopen dat middels vaccinatie een en ander binnen de perken blijft. Dagenlang is er gespeculeerd over het al of niet terug invoeren van een echte lockdown.

Als je de maatregelen die de regering nu genomen heeft onder de loupe neemt, dan kun je bezwaarlijk van een strenge lock down spreken.

Ja, de paasvakantie wordt met een week verlengd, de niet medische contactberoepen moeten terug dicht, niet essentiele winkels mogen enkel nog op afspraak, in grotere zaken mogen maximum 50 mensen binnen,enz…

Toch blijven niet-essentiele verplaatsingen onaangeroerd. Iedereen kan gaan en staan waar hij wil.

De kappers zijn nog maar pas terug geopend, en ze mogen alweer sluiten. Idem voor pedicures, schoonheidsinstituten en andere. Er hoeft geen tekening bij gemaakt worden dat dit terug tot financiele aderlatingen zal leiden.

Toch kan de vraag gesteld of we de rits beslissingen niet beter een week eerder hadden genomen.

Het gebakkelei in verband met het onderwijs heeft zeker voor vertraging gezorgd. Die vertraging in het beslissingsproces zou ons wel eens zuur kunnen opbreken. Met onze ingewikkelde staatsstructuur hoeft het echter niet te verbazen dat we af en toe achter de feiten blijven aanhollen.

Een tweede vraag die zich opdringt is of we niet beter een harde, korte lock down hadden gekozen in de plaats van de huidige strategie. Door niet essentiele verplaatsingen te laten voor wat ze zijn, door mensen te blijven toelaten winkels te frequenteren zal er veel menselijke interactie blijven bestaan, met dito risico op besmettingen.

De vaccinatie mag dan wel lopen, maar momenteel moeten we daar nog niet te veel op rekenen om de besmettingen in toom te houden.

Het feit dat de regering gisteren 4 uur nodig had om de violen gestemd te krijgen, doet vermoeden dat er enkele plooien moesten gladgestreken worden. Verschil in visie, vooral ten aanzien van het onderwijs, maar ook de optie van een harde lock down, zijn maar 2 twistpunten van de vele die op tafel zijn gekomen waarover men op één lijn diende te komen.

De vele corona manifestaties in verschillende landen van Europa, de ‘relletjes' gisteren in Gent op het Sint Pietersplein, het zijn allen uitingen van een groeiend en onderhuids sluipend ongenoegen dat ergens moet gekanaliseerd worden. Misschien heeft dat de regering er ook van weerhouden om al te doortastend en al te strak de broeksriem aan te halen in haar beleid.

Toch dient ook opgemerkt dat er wel degelijk een draagvlak bij de bevolking leeft voor de implementatie van de nieuwe strategie. De vele mensen die ik sprak de voorbije dagen vonden allen dat er iets moest gebeuren. De zaken zomaar op zijn beloop laten, was geen optie meer. Het is slechts een kleine minderheid die gans het beleid maar niks vindt, die zo snel als mogelijk terug wil naar het rijk van de vrijheid. Het gevaar bestaat echter wel dat ze via allerlei media, niettegenstaande hun numerieke minderheid, er toch in slagen om twijfel en angst te zaaien onder de burgers. Allerlei platformen staan hen ter beschikking om hun afkeer voor deze corona hetze met grote woorden en sensationele verhalen ingang te doen vinden bij jan met de pet. De beinvloedingstechnieken die ze soms hanteren, zijn vaak heel perfide.

Wat er ook van weze, ik kan, samen met Vandenbroucke en De Croo, alleen maar hopen dat hun visie de juiste zal blijken te zijn.

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Dr. Wouter Van den Abeele, huisarts •

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: