Nieuws  >  Acht gratis sessies bij psycholoog voor zelfstandigen

Acht gratis sessies bij psycholoog voor zelfstandigen

BRUSSEL 13/04 - Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen gebruikmaken van acht gratis sessies bij een psycholoog. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister voor Middenstand David Clarinval werkten daarvoor een bijkomend ondersteuningsaanbod uit via een eenjarig proefproject door de vzw "Un pass dans l'impasse".

Het proefproject werkt met een gratis telefoonnummer (0800/300.25), maar biedt ook de mogelijkheid om zogenaamde "verkenners" in te schakelen. Dat zijn vertrouwenspersonen die zelfstandigen helpen om de sprong naar psychologische zorg te wagen.

Het gaat om mensen die in contact staan met de zelfstandige en op de hoogte zijn van de nood, bijvoorbeeld een hulpverlener, een OCMW-medewerker, een boekhouder, de vakbond, zijn sociaal verzekeringsfonds, zijn bankier, maar ook een psycholoog die een overeenkomst heeft met de vzw.

"Door een melding via een onlineformulier zal de verkenner een schakel zijn tussen de zelfstandige in nood en de aan zijn behoeften aangepaste zorg. Ons doel is zelfstandigen in nood zo vroeg mogelijk op te sporen en hen naar de juiste hulp te leiden. We willen zo voorkomen dat hun problemen aanleiding geven tot ernstiger psychische stoornissen", legt minister Vandenbroucke uit.

"Een zelfstandige zal vaak niet uit eigen beweging om psychologische hulp vragen. Het sterke punt van dit project en de vzw die instaat voor de coördinatie, is haar proactiviteit", voegt minister Clarinval toe.

De vzw "Un pass dans l'impasse" coördineert het project op nationaal niveau in samenwerking met Vlaamse, Waalse en Brusselse partners.

Klinisch psychologen en orthopedagogen die belangstelling hebben voor het project kunnen contact opnemen met de FOD Volksgezondheid door een e-mail te sturen naar [email protected]

Kabinet van Minister Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: