Nieuws  >  BVAS distantieert zich van VBS-standpunt over GMD

BVAS distantieert zich van VBS-standpunt over GMD

BRUSSEL 23/04 - BVAS reageert geschokt op het voorstel tot hertekening van de eerstelijnszorg van het Verbond van Belgische Specialisten (VBS). Een GMD openen en beheren is een aangelegenheid die strikt voorbehouden moet blijven aan huisartsen en niet aan artsen-specialisten toevertrouwd kan worden. BVAS neemt afstand van elke poging tot polarisering tussen huisartsen en artsen-specialisten. We nodigen het VBS uit tot een constructieve dialoog.

BVAS betreurt dat het VBS de huisartsen als minder competent en ondergeschikt aan de artsen-specialisten beschouwt. Die zienswijze is weinig collegiaal en volledig voorbijgestreefd. Huisartsen hebben een spilfunctie in het huidige zorglandschap en eisen die centrale positie ook op. BVAS gelooft in een model waarin huisartsen en artsen-specialisten als gelijkwaardige partners samenwerken in het belang van de patiënten.
 
Net als het VBS is BVAS gehecht aan de vrijheid van keuze van de patiënten die zelf beslissen aan welke arts - huisarts of specialist – ze hun medische problemen toevertrouwen. Onze huisartsen zijn geen voorstander van een echelonnering, die de kwaliteit van de zorg wellicht niet ten goede komt en hun administratieve belasting verhoogt. Het GMD is dan ook niet bedoeld om een echelonnering in te voeren en belemmert geenszins de vrije toegang van de patiënt tot de arts-specialist.
 
Het GMD is voor BVAS in geen geval een verplichte inschrijving. Het staat de patiënten vrij om zo vaak van huisarts te veranderen als ze willen. Een GMD openen is een bevoorrecht moment waarin de patiënt de huisartsgeneeskunde kan ontdekken. Dit toevertrouwen aan een arts-specialist zou de patiënten deze kans ontnemen en kan dus in geen geval overwogen worden.
 
Het GMD is het instrument bij uitstek dat huisartsen toelaat hun patiënten op te volgen van bij de geboorte tot het levenseinde. BVAS zal nooit aanvaarden dat artsen-specialisten een wettelijke bevoegdheid over het GMD krijgen omdat dit typische huisartseninstrument dan zinloos wordt.
 
Over het algemeen is de verstandhouding tussen huisartsen en artsen-specialisten (intramuraal en extramuraal) uitstekend. We nodigen het VBS uit om een constructieve dialoog aan te gaan, eerder dan beide artsengroepen tegen elkaar op te zetten met een even verrassend als absurd voorstel.
 
 
Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS
Dr. Luc Herry, ondervoorzitter BVAS
Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
Dr. Marc Moens, erevoorzitter BVAS
 
 

Persberich BVAS

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: