Nieuws  >  Hertekening van de eerstelijnszorg: het VBS vergist zich van strategie

Hertekening van de eerstelijnszorg: het VBS vergist zich van strategie

Opinie

BRUSSEL 29/04 - Het Riziv probeert al een tijd ineffectieve zorg uit te schakelen. Een monnikenwerk, waarvoor meerdere werkgroepen in het leven zijn geroepen. Het Verbond van Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisen, VBS/GBS, heeft dat moment uitgekozen om uit zijn schulp te komen en een nota te verspreiden waarin het zijn visie op de efficiëntie van zorg uit de doeken doet. Sommige commentaren zijn vanzelfsprekend, maar het betoog over de hertekening van de eerstelijnsgeneeskunde doet toch de wenkbrauwen fronsen.

De BVAS en het Groupement belge des omnipraticiens (GBO) hebben hun ongenoegen al laten blijken. Het VBS/GBS stelt voor medische competenties in de eerstelijnszorg te integreren die in dat stadium noodzakelijk zijn, zoals oftalmologie, gynaecologie, neus-keel-oorziekten, kindergeneeskunde en psychiatrie. Het VBS/GBS vindt ook dat een verplichte inschrijving bij een huisarts niet noodzakelijk is en dat de patiënt de vrijheid moet krijgen zijn arts te kiezen, een huisarts of een specialist.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: