Nieuws  >  Apothekers: Hoe factureer je COVID-19-zelftesten afgeleverd aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming?

Apothekers: Hoe factureer je COVID-19-zelftesten afgeleverd aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming?

BRUSSEL 03/05 - Sinds 8 april 2021 komt het RIZIV tegemoet in de prijs van bepaalde zelftesten die in publieke opengestelde apotheken worden afgeleverd aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVV). Als apotheker rekent u deze zelftesten aan door de derdebetalersregeling toe te passen.

Als apotheker verifieert u de identiteit van de persoon en controleert u of deze persoon wel degelijk voor verhoogde tegemoetkoming in aanmerking komt. U ziet erop toe dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor het delen van informatie wat betreft de aflevering van zelftesten via zijn Gedeeld Farmaceutisch Dossier. U registreert de zelftesten in dit dossier.

Om te weten welke zelftest u moet afleveren, gaat u na of de zelftest op de lijst van de momenteel vergoedbare COVID-19 zelftesten voorkomt. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt.

U kunt:

  • maximum 2 zelftesten per persoon, per week aanrekenen
  • maximum 4 zelftesten per persoon, per aflevering voor een periode van 14 dagen aanrekenen

Factureer de zelftest rechtstreeks door toepassing van de derdebetalersregeling, voor een maximumbedrag van 7 euro, d.m.v. de pseudocode 751973.

Dit bedrag komt overeen met :

  • maximum 4,5 euro, als vergoeding voor de aankoopprijs van de zelftest
  • maximum 0,5 euro, ter compensatie van de marge voor groothandelaars en groothandelaars-verdelers
  • maximum 2 euro voor uw honorarium voor de aflevering.

De persoon met recht op verhoogde tegemoetkoming betaalt 1 euro per zelftest.

Meer info vindt u op de website van het RIZIV.

 

RIZIV-INAMI

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: