Nieuws  >  eGMD: Niet op IT-trein gesprongen? Geen beloning!

eGMD: Niet op IT-trein gesprongen? Geen beloning!

BRUSSEL 04/05 - Het gebeurde tamelijk ongemerkt, maar niet voor iedereen. Maar sinds 15 maart laatstleden ontvangen huisartsen die niet ingeschreven zijn op de eGMD-diensten van MyCareNet geen honorarium meer voor het beheer van hun GMD’s. Vandaag de dag is van bepaalde oudere collega’s de houdbaarheidsdatum dus overschreden.

De wet van 22 augustus 2002 met betrekking tot de patiëntenrechten eist dat de arts zorgvuldig een dossier voor elke patiënt bijhoudt en dit op een veilige plaats bewaart. Niks verplicht de arts om dit elektronisch bij te houden, niks belet de arts om zijn medische praktijk verder te zetten zonder een geïnformatiseerd medisch dossier. Dit is echter… op papier.

Want in feiten is sinds 1 januari laatstleden de papieren facturatie van het GMD verdwenen en dit als gevolg van het Medicomut-akkoord van 19 december 2019. Sindsdien moet de facturatie van het GMD gebeuren vanuit het geïnformatiseerd medisch dossier van de patiënt, na inschrijving op de MyCareNet-dienst "Beheer van GDM" of eGMD.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: