Nieuws  >  Artsenquota zorgen opnieuw voor verdeeldheid (update)

Artsenquota zorgen opnieuw voor verdeeldheid (update)

BRUSSEL 07/06 - De regering maakte afgelopen vrijdag bekend dat er meer artsen toegelaten worden om aan het beroep te starten. Ze overschrijdt daarmee opnieuw haar eigen vastgelegde quota. De Vlaamse artsen in opleiding reageren teleurgesteld. “Als er regels zijn, moeten die door iedereen gevolgd worden. Jaarlijks een generaal pardon kan echt niet meer” klinkt het.

De federale regering maakte afgelopen vrijdag bekend dat het alle overtallen (tand)artsen die dit jaar afstuderen toelaat om te starten aan het beroep. Het gaat over een overtal van 357 artsen aan Franstalige kant en 64 aan Vlaamse.
 
Al jaar en dag zorgen de artsenquota voor een politieke discussie tussen Vlaanderen en Wallonië. Zo willen de Franstalige partijen het systeem van een beperking op artsen graag afschaffen maar vragen de Vlaamse partijen dit systeem te behouden. Het is namelijk bekend dat een hoger aantal artsen leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg. Daarnaast kan de kwaliteit van de opleiding geneeskunde, en aldus de toekomstige artsen, enkel gegarandeerd worden indien er een beperking op het aantal studenten is, om zo praktijkgericht onderwijs en voldoende stages te kunnen blijven aanbieden. 
 
De federale regering schreef in het regeerakkoord dat een responsabiliseringsmechanisme ontwikkeld zou worden wanneer een gemeenschap zich niet houdt aan de quota maar de concrete invulling werd echter tot op vandaag niet vastgelegd. Zo weigerde men in Franstalig België jarenlang een toelatingsexamen en liet men systematisch meer artsen starten. In Vlaanderen werd echter wel sinds 1997 een toelatingsexamen ingericht om het aantal artsen te beperken en zich zo te houden aan de federale afspraken. Jaarlijks dient de federale regering rond deze tijd te beslissen over het overtal aan artsen dat werd opgeleid, boven het vastgelegd quotum.
 
Reacties
 
Ieder jaar reageren zowat alle Vlaamse politieke partijen, de decanen geneeskunde, rectoren van de universiteiten en artsen in opleiding zelf dat het systeem van de quota behouden en opgevolgd moet worden, maar telkens belandt het op het bord van de federale regering. Daar heeft men tot op vandaag nog nooit een sluitende oplossing gevonden voor dit communautair probleem.
 
"Wij blijven vragende partij om de federale quota te behouden, maar er moet nu eindelijk wel eens opgetreden worden tegen de scheefgroei uit het verleden. Als er regels zijn, moeten die door iedereen gevolgd worden. Een jaarlijks generaal pardon is voor ons niet meer denkbaar." reageert Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO). 
 

Ook de Vlaamse studenten geneeskunde vragen dat het systeem van federale contingentering behouden blijft, en op een eerlijke manier gevolgd wordt. "Jaarlijks worden duizenden Vlaamse studenten de toegang tot de opleiding ontzegd, omdat we een kwalitatieve, betaalbare gezondheidszorg willen behouden. Het is dan ook zeer frustrerend dat aan de andere kant van de taalgrens de regels telkens weer genegeerd worden", aldus Nicolas Degryse, voorzitter van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO).

Ook het Vlaams Artsenverbond (VAV) heeft gereageerd: "De Vlaamse Gemeenschap mag niet gestraft worden voor het jarenlang naleven van de regels, evenmin als de Franse Gemeenschap beloond voor het negeren ervan. Wij vragen om de naleving van de huidige contingenteringsregels volledig te doen respecteren en een responsabiliseringsmechanisme te voorzien voor het geval dat de federale quota niet worden gerespecteerd."

 

VASO-VGSO

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: