Nieuws  >  Hervorming van de nomenclatuur, multidisciplinariteit en geïnformeerde toestemming: de plannen voor september

Hervorming van de nomenclatuur, multidisciplinariteit en geïnformeerde toestemming: de plannen voor september

Opinie

BRUSSEL 18/06 - De Covid-19-pandemie mag deze zomer in ons land dan wel een pauze inlassen, voor de artsensyndicaten zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn. September zou wel eens heel druk kunnen worden, vooral met de komende besprekingen voor het volgende Medicomutakkoord en de voorbereiding van de syndicale verkiezingen in 2022.

"Een van de grootste projecten zal de hervorming van de nomenclatuur in de huisartsgeneeskunde zijn," zegt dokter David Simon (BVAS). "De werkgroep van professor Annemans buigt zich over de toenemende complexiteit van bepaalde raadplegingen en dus over de verloning ervan. Op dit punt zullen de verschillende actoren rond de tafel het niet altijd eens zijn."

Bij monde van haar voorzitter Paul De Munck pleit het Franstalige huisartsensyndicaat GBO niet uitdrukkelijk voor een verhoging van het aandeel van de forfaitaire bedragen in het honorariumpakket: "Wij zijn eigenlijk tevreden met de huidige verhouding tussen forfaits/prestaties (momenteel ongeveer 25-75%). Het zou misschien iets meer kunnen zijn, maar dat is geen doel op zich voor de GBO. Wat wel belangrijk is, is bepaalde punten in verband met teleconsultatie verduidelijken, met name wat de gegevensbescherming betreft".

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: