Nieuws  >  Europees klimaatpakket: "Economie op fossiele brandstoffen heeft haar limieten bereikt" (Ursula von der Leyen)

Europees klimaatpakket: "Economie op fossiele brandstoffen heeft haar limieten bereikt" (Ursula von der Leyen)

BRUSSEL 14/07 - Een de facto verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035, uitstootrechten voor transport en gebouwen, een belasting op kerosine... Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een omvangrijk pakket wetgevende maatregelen aangekondigd die de Europese Unie in staat moet stellen haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. "De economie op fossiele brandstoffen heeft haar limieten bereikt."

Von der Leyen, vicevoorzitter Frans Timmermans en de bevoegde eurocommissarissen presenteerden woensdag een dozijn wetgevende voorstellen die de Europese klimaatwet moeten realiseren. De doelstelling: tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990, en vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer uitstoten. 
 
Het pakket omvat onder meer een de facto verbod op de verkoop van voertuigen met een verbrandingsmotor vanaf 2035, de uitrol van een netwerk van elektrische laadpalen, de invoering van CO2-uitstootrechten voor transport en gebouwen, de uitbreiding van het bestaande systeem voor de handel in uitstootrechten naar de scheepvaart en een belasting op kerosine. Om de Europese industrie te beschermen tegen concurrentie uit werelddelen waar minder strenge klimaatregels gelden, wil de Commissie een soort CO2-grensheffing invoeren. 
 
Met deze "wegenkaart" naar een klimaatneutraal Europa wil de Commissie niet enkel de strijd tegen klimaatverandering naar een hoger niveau tillen, ze gelooft ook dat de transitie naar een duurzamer economisch model voor nieuwe groei en jobs zal zorgen. Om de vrees voor de sociale kostprijs van de maatregelen weg te nemen, stelt de Commissie voor om een sociaal klimaatfonds in het leven te roepen. 

Rein Bracke • Belga News

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: