Nieuws  >  Vaccinatieverplichting: zijn er nog argumenten contra?

Vaccinatieverplichting: zijn er nog argumenten contra?

BRUSSEL 17/08 - De discussie over vaccinatieverplichting is nooit weggeweest. Ze heeft wat gesluimerd op de achtergrond tijdens de vaccinatiecampagne van de voorbije maanden. Nu komt ze vooraan op de agenda van de regering.

Verschillende ons omringende landen nemen maatregelen. In sommige landen kom je een warenhuis of café niet binnen zonder vaccinatiebewijs. In andere landen wordt het zorgpersoneel verplicht zich te laten vaccineren, op straffe van ontslag. Grote internetgiganten zoals Facebook verplichten hun personeel tot vaccinatie, al lijkt dit eerder ingegeven te zijn door economische motieven.

In België zal men, na het zomerreces, knopen moeten doorhakken. Er moet meer duidelijkheid zijn.

Over de basisvaccinatie bij kinderen, of over de verplichte hepatitisvaccinatie voor zorgpersoneel is er nooit discussie geweest. Of toch niet in dezelfde mate als de huidige weerstand tegen een verplichte vaccinatie tegen Covid-19.

De argumenten die de weigeraars aanvoeren houden geen steek

Zware ziektebeelden die zouden optreden als gevolg van vaccinatie, blijvende neurologische schade, auto-immuunziekten, enz… Waar zijn de bewijzen dat deze allen het gevolg zijn van een vaccinatie tegen Covid-19?

Het enige dat misschien kan aangevoerd worden is dat de vaccins in sneltempo zijn ontwikkeld, en dat er op het terrein nog niet zoveel ervaring mee is. Ook wordt geschermd met het argument dat de vaccins nog maar een voorlopige licentie hebben gekregen van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Ook dat argument kan van tafel geveegd worden. De technieken die tegenwoordig gebruikt worden om vaccins te ontwikkelen zijn deels anders dan vele jaren geleden.

Ook de inschatting van mogelijke bijwerkingen is veel beter dan vroeger. Akkoord, de vaccins zijn nog geen tien jaar op de markt. Maar dat kan je evengoed zeggen van elk nieuw medicijn. Je moet ook de potentiële voordelen van vaccineren, inclusief het risico op een aantal bijwerkingen, afwegen tegen de nadelen van niet-vaccinatie. En dan zien we dat de vaccinweigeraars of rabiate tegenstanders geen poot meer hebben om op te staan.

Hoe is polio ook alweer uitgeroeid? Was er geen vaccin geweest, dan zou dit actueel nog steeds een medisch probleem zijn.

En wat met het zelfbeschikkingsrecht?

Heeft elke burger niet het recht om te beslissen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt? Als vanzelf komen we dan bij het concept vrijheid. Mijn vrijheid is sowieso ingebed binnen een gemeenschap. Niemand leeft op een eiland. Elke acte, elke handeling, elke beslissing die een individu neemt, heeft bewust of onbewust, invloed op de omgeving, en dus op de medeburger, en bij uitbreiding op de hele maatschappij.

Zolang we met onze individuele houding de vrijheid van anderen niet verstoren, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar daar knelt dan net het schoentje. Een vaccin weigeren heeft automatisch gevolgen voor de wereld rondom. Anderen worden potentieel ziek, hebben risico om in een ziekenhuis te belanden, in het ergste geval te overlijden.

Als je als zorgverlener koppig weigert een vaccin te aanvaarden, dan toont dat je onverschilligheid ten aanzien van de patiënt voor wie je zorg draagt. In het verlengde daarvan illustreert dit de houding van een maatschappij waarin mensen baas willen zijn over hun lichaam, ook al gaat dit ten koste van de gezondheid en het welzijn van de medemens.

Of we bij vaccinatieverplichting een onderscheid moeten blijven maken tussen zorgpersoneel en gewone burgers, wordt dus meer en meer een overbodige vraag.

De voorbije golven van Covid-19-besmettingen en de collateral damage die daaruit voortvloeit, zouden op zich al reden genoeg moeten zijn om een plicht tot vaccinatie als een evidentie te beschouwen.

Dr. Wouter Van den Abeele

Huisarts

Zelzate

Noot van de redactie: Dr. Van den Abeele schreef dit stukje voor de aankondiging van Frank Vandenbroucke dat hij de vaccinatie tegen Covid-19 verplicht wil maken voor mensen die actief in de zorg werken.

Dr. Wouter Van den Abeele • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: