Nieuws  >  Wanneer een wet van een democratisch land de medische deontologie wil vervangen

Wanneer een wet van een democratisch land de medische deontologie wil vervangen

Opinie

BRUSSEL 30/08 - In Frankrijk blijft de verplichting van een covid-19-gezondheidspas voor de toegang tot heel wat activiteiten de gemoederen verhitten. Elke zaterdag trekken tegenstanders de straat op om te manifesteren. In het begin protesteerden veel artsen tegen de mogelijke impact van deze verplichting. En hoewel uiteindelijk min of meer aanvaardbare oplossingen uit de bus zijn gekomen, blijven er nog veel vragen voor de toekomst. En niet alleen voor Frankrijk. Wat staat er op het spel: het debat tussen de “heilige” plicht van de arts en gehoorzaamheid aan de wetten.

Ter herinnering: sinds begin augustus verplichten de Franse autoriteiten de gezondheidspas (die ofwel een volledige vaccinatie aantoont, ofwel een test van minder dan 72 uren) om toegang te krijgen tot niet-dringende zorg. Dit betekent dat personen die weigeren om zich te laten vaccineren of te laten testen, alsook degenen die nog niet volledig zijn gevaccineerd, geen toegang hebben tot de gewone zorg. Het is een maatregel zonder precedent en een die een van de meest elementaire rechten in onze beschaafde maatschappijen aantast. Komen daar nog bij de vele vragen over de praktische haalbaarheid van deze maatregel. Hoe kan iemand aan het onthaal van een praktijk met zekerheid weten of de patiënt een al of niet dringende pathologie heeft? En op welke basis?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: