Nieuws  >  De moreel verwerpelijke westerse houding in de vaccinatiecampagne

De moreel verwerpelijke westerse houding in de vaccinatiecampagne

Opinie

BRUSSEL 07/10 - Reginald Moreels, oorlogschirurg, plaatst vraagtekens bij het feit dat alle 65-plussers in ons land een derde prik gaan krijgen, terwijl het merendeel van de wereldbevolking actueel nog verstoken blijft van een eerste prik.

Hij heeft niet zozeer wetenschappelijke bezwaren. Ernstig zieke 65-plussers kunnen zeker baat hebben bij een derde prik. Eerder morele overwegingen doen hem vragen stellen bij het huidige beleid.

Dr. Moreels, ervaringsdeskundige op het gebied van medische praktijk in oorlogsgebieden, wijst in een opiniebijdrage (De Standaard, 06/10), op het merkwaardig gegeven dat de westerse wereld vooral bezig is zijn eigen problemen op te lossen, om zich pas in tweede instantie te bekommeren om de corona pandemie in minder ontwikkelde landen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: