Nieuws  >  Evolutie van het ziektebriefje: Vandenbroucke licht een tipje van de sluier op

Evolutie van het ziektebriefje: Vandenbroucke licht een tipje van de sluier op

BRUSSEL 07/10 - Wat betreft de re-integratie van langdurig zieken, is er op dit moment reeds een consensus over het aanstellen van terug-naar-werkcoördinatoren bij de ziekenfondsen, maar ook over het verbeteren van het proces en de informatiedoorstroming met betrekking tot het getuigschrift arbeidsongeschiktheid. Dat zal trouwens digitaal worden. Daarnaast liggen plannen op tafel om alle betrokken partijen meer te responsabiliseren (werkgevers, gewestregeringen, ziekenfondsen, artsen en patiënten).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: