Nieuws  >  Begrotingsakkoord: "De berg heeft een muis gebaard"

Begrotingsakkoord: "De berg heeft een muis gebaard"

Opinie

BRUSSEL 13/10 - De kogel is door de kerk. Het ziektebriefje wordt afgeschaft. In de media wordt het verkocht alsof deze maatregel de gigantische werkdruk bij de huisartsen eindelijk zal verminderen.

Reeds lang werd er gebakkeleid over de zin of onzin van ziektebriefjes. In een aantal noordelijke landen zoals Noorwegen, maar ook in Nederland, bestaat dit fenomeen van het ziektebriefje zelfs niet eens. Daar wordt alles geregeld tussen de werknemer en de werkgever annex arbeidsgeneesheren.

In de media wordt het verkocht alsof deze maatregel de gigantische werkdruk bij de huisartsen op die wijze zal verminderen. Of dat inderdaad het geval zal worden, valt serieus te betwijfelen. Te zien naar het aantal ziektebriefjes voor één dag die geschreven worden, ziet het er niet naar uit dat de werkbelasting serieus zal verminderen voor de nu al overbelaste, steeds schaarser wordende huisarts.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: