Nieuws  >  Enquête van BVAS over nieuwe collectieve overeenkomst voor ASO's: "We zijn verrast", reageert de VASO

Enquête van BVAS over nieuwe collectieve overeenkomst voor ASO's: "We zijn verrast", reageert de VASO

BRUSSEL 11/11 - De Vlaamse Vereniging voor Arts-specialisten in Opleiding (VASO) reageert verrast op de communicatie van artsensyndicaat BVAS over de resultaten van een enquête bij stagemeesters over de nieuwe collectieve overeenkomst voor arts-specialisten in opleiding (ASO).

Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO)
Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO)

"De cijfers van de enquête tonen dat er nog moeilijkheden zijn bij uitvoering van het nieuwe akkoord. De conclusie die BVAS trekt over de impact op de kwaliteit van onze opleiding is echter te kort door de bocht" stelt VASO-voorzitter Jonas Brouwers (foto).    

Bijna zes maanden geleden bereikten artsen en ziekenhuizen in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) na lang onderhandelen een akkoord over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het sociaal statuut van arts-specialisten in opleiding. Ook artsensyndicaat BVAS zat mee aan de onderhandelingstafel toen het akkoord gesloten werd. Twee maanden na de invoer van deze collectieve overeenkomst vroeg Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om een stand van zaken op te stellen over de implementatie ervan op het terrein. 

Bevraging in de ziekenhuizen

Als reactie op dit verzoek werd een bevraging uitgevoerd door de Vlaamse en Waalse ASO-verenigingen (resp. VASO en DeMeFF), waarvan de resultaten reeds werden overgemaakt aan de NPCAZ op de vergadering van 21 oktober. Hieruit bleek dat op 17 oktober 1 op 3 ASO's nog geen vernieuwd contract aangeboden kreeg en dat er bij de helft een risico op incorrecte of gebrekkige registratie van de arbeidstijd bestaat. Opvallend is dat 1 op 3 aangeeft dat de wet op arbeidsduur nog steeds niet correct wordt toegepast, hoewel die al sinds 2010 van kracht is.  VASO-voorzitter Jonas Brouwers benadrukt: "Deze cijfers tonen dat er nog heel wat werk aan de winkel is, al zijn er ook signalen vanuit de ziekenhuizen dat er grote inspanningen geleverd worden om de nieuwe voorwaarden te implementeren. We wijzen niet met de vinger naar specifieke centra, maar willen vooral de knelpunten benoemen. Er zijn ook ziekenhuizen waar de nieuwe voorwaarden wel heel vlot geïmplementeerd raken en correct worden toegepast." 

Artsensyndicaat BVAS publiceerde woensdag de resultaten van hun bevraging bij een beperkte selectie stagemeesters over de nieuwe collectieve overeenkomst. De bevraagde stagemeesters geven vooral moeilijkheden aan bij de organisatie van de wachtregelingen, het uitvoeren van een correcte tijdsregistratie en de berekening van de lonen hieraan gekoppeld. 

VASO is verwonderd over de conclusie die BVAS vervolgens trekt over een negatieve impact op de opleiding door minder aanwezigheid in het ziekenhuis. "Het klopt niet dat ASO's minder uren in het ziekenhuis zouden werken door deze nieuwe overeenkomst. De voorbeelden die worden aangevoerd handelen stuk voor stuk over de reeds bestaande wetgeving, waar de nieuwe overeenkomst niks aan veranderd heeft. De wetenschappelijke tijd is onveranderd, het vastgelegd aantal verlofdagen is het wettelijk minimum van 20 dagen en verplichte recuperatietijd bestaat al sinds 2010. Een degelijke vorming vergt ook omkadering en begeleiding. Kwaliteit van de opleiding gelijkstellen met enkel de gepresteerde uren is voor ons te kort door de bocht." verduidelijkt dr. Brouwers.

Ruimte voor opleiding noodzakelijk

De arts-specialisten in opleiding hebben wel begrip voor de moeilijkheden bij de uitrol van de nieuwe overeenkomst, beklemtoont VASO-voorzitter Brouwers. Er zal tijd nodig zijn om de implementatie tot een goed einde te brengen.

"De werkdruk in ziekenhuizen is mee de oorzaak van de moeizame implementatie van de minimumvoorwaarden en wetgeving. Arts-specialisten in opleiding worden nog te vaak louter als arbeidskracht ingezet, terwijl voldoende ruimte voor vorming echt noodzakelijk is. Als we er niet in slagen om artsen op te leiden in werkweken van 60 tot 72 uur zijn we niet goed bezig." 

De evaluatie van het akkoord gaat nu verder in de schoot van de NPCAZ en het is aan de minister om te kijken wat de volgende stappen zijn om de correcte implementatie te verzekeren. VASO hoopt dat BVAS als beroepsvereniging ook zijn verantwoordelijkheid opneemt om de kwaliteit van opleiding te garanderen en vraagt dat de syndicaten meehelpen om de stagemeesters correct te informeren over de reeds vooraf bestaande wetgeving en de nieuwe overeenkomst. 

Over de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) 

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) werd op 1 januari 2019 opgericht door assistentenverenigingen van alle Vlaamse universiteiten (UA, UGent, KU Leuven en VUB). De vereniging heeft als doel om als unieke spreekbuis te fungeren voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Op zaterdag 25/9 organiseerden de VASO en MediQuality een netwerkevent voor die jonge doelgroep in Vilvoorde. Lees de berichtgeving hierover in de rubriek "Over hetzelfde thema".

Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO)

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: