Nieuws  >  Bevlogen en gezonde artsen verdienen al onze aandacht

Bevlogen en gezonde artsen verdienen al onze aandacht

LEUVEN 23/11 - Sinds oktober 2021 brengt een groot project het mentaal welzijn van studenten geneeskunde en artsen in opleiding in kaart. Dat gebeurt aan alle Vlaamse Universiteiten (KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt). Prof. dr. Lode Godderis en Anke Boone van de KU Leuven zetten samen met hun team hun schouders onder dit mooie initiatief.

Sinds 2019 werkt Anke Boone (foto hieronder) in de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Lode Godderis aan haar doctoraat: ‘Bevlogen & Gezonde Artsen'. Dat onderzoek richt zich op burn-out preventie bij studenten geneeskunde, specialisten in opleiding (ASO) & huisartsen in opleiding (HAIO).

"We richten ons op drie cohortes: studenten geneeskunde in het 1e jaar Bachelor, 1e jaar Master, 1e jaar HAIO of ASO", legt Boone uit. "Daarbij volgen we hen over een periode van vier jaar. Eénmaal per jaar vragen we hen om een online vragenlijst (www.wemeds.be) in te vullen (max. 10min), bestaande uit job gerelateerde, persoonlijke en contextuele factoren. Zo brengen we de voornaamste 'job demands' en 'job resources' in kaart, en hun mogelijk effect op burn-out en bevlogenheid. Dat is het kwantitatieve luik van de studie.

We veronderstellen vanuit vorige studies dat de resultaten zullen variëren al naargelang de cohorte: bachelor studenten geneeskunde botsen op andere hindernissen dan HAIO's of ASOs. De vragenlijst staat sinds kort open op onze website, er zijn al meer dan 250 deelnemers op korte tijd. We doen nog extra inspanningen om de boodschap zo ruim mogelijk te verspreiden en dat lukt, dankzij de steun van de studenten en verschillende partners."

Co-creatie

"Vanaf begin 2022 starten we vervolgens met het kwalitatieve luik van de studie", vervolgt ze. "Daarvoor willen we interactieve workshops of interventies uitwerken, op interuniversitair niveau en met de verschillende cohortes. Centraal staat de methodiek van 'co-creatie' of 'human-centered design thinking'. Op die manier starten we een interactief proces om het welbevinden van de studenten te verbeteren en het risico op burn-out zoveel mogelijk beperken. We doen dat niet alleen, er zijn sterke stakeholders die ons zullen helpen om beleidsvoorstellen en interventies uit te werken."

"We zijn best ambitieus. Hoewel dit een proces van lange adem is, zijn we ervan overtuigd dat we de opleiding geneeskunde verder kunnen optimaliseren ", besluit Anke Boone.

Vele partners

Prof. dr. Lode Godderis (arbeidsgeneesheer, professor aan de KU Leuven en CEO bij IDEWE, foto hierboven): "We zijn niet over één nacht ijs gegaan voor dit project. Eerst vroegen we een mandaat aan de faculteiten geneeskunde van alle Vlaamse universiteiten. Dat kregen we. Onze studie wordt nu gefinancierd en de betrokkenheid van alle faculteiten is zeer groot.

De studie werd bovendien goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven. We werken daarnaast ook samen met partners zoals de Orde der Artsen, Arts in Nood, Doctors4Doctors, VASO, BeMSA , Medica, VGSO, 't HOP, ICHO en Domus Medica. Dit gaat dus veel verder dan een wetenschappelijke studie. We willen met iedereen nadenken en interventies uitwerken zodat studenten zich kunnen ontwikkelen tot bevlogen artsen en dat ook blijven. Goed voor jezelf zorgen is cruciaal. Samen kunnen we een kentering inzetten."

Meer info op de website ‘Bevlogen en gezonde artsen'. Studenten geneeskunde,  specialisten in opleidig (ASO) & huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen daar ook meteen deelnemen aan de online vragenlijst.

Een korte toelichting is ook terug te vinden in deze video.

Sabine Verschelde • MediQuality

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: