Nieuws  >  "Het geloof in de wetenschap en solidariteit"

"Het geloof in de wetenschap en solidariteit"

Opinie

BRUSSEL 23/11 - Wetenschap en solidariteit, twee sleutelwoorden die minister Frank Vandenbroucke aanhaalt als essentieel om uit de coronacrisis te geraken. Als je het mij vraagt, slaat hij hier de nagel op de kop.

De enige richtsnoer die zou mogen gelden in het uitstippelen van een coherent covidbeleid, is zich baseren op de laatste stand van de wetenschap. Alle maatregelen tot nog toe genomen, zijn zo veel als mogelijk gebaseerd geweest op wat daar in de wetenschap over te vinden is. 

De voorbije eeuwen zijn we getuige geweest van enkele markante doorbraken op tal van vlakken : reductie van de kindersterfte, verbeterde leefomstandigheden, verplaatsingen per trein of vliegtuig zijn mogelijk geworden, computers hebben hun intrede gedaan, en nog zoveel meer. Dit alles dankzij het niet aflatend verlangen van de mens om het universum te doorgronden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: