Nieuws  >  Covid-19 - De vierde golf ontspoort, meer doortastend beleid is dringend nodig

Covid-19 - De vierde golf ontspoort, meer doortastend beleid is dringend nodig

Opinie

BRUSSEL 25/11 - De roep klinkt luider en luider om ook in België harder op te treden, dan tot nu toe het geval is. Ja, er zijn maatregelen genomen, maar zoals zoals altijd zijn dat afgezwakte versies van wat de wetenschap vooropstelt. Zullen de nieuwe beslissingen volstaan om het hoofd te bieden aan de vierde coronagolf?

De meningen lopen uiteen. De experts zijn er alvast niet gerust op. Ze vrezen dat het wederom ‘too little, too late is.' De politiek laat alvast uitschijnen dat we met het huidige pakketje, de boel wel onder controle zullen houden. Toch gaan er off the record in de Wetstraat stemmen op om een tandje hoger te schakelen. Kijk wat er in Nederland recent is beslist, om nog maar te zwijgen van Oostenrijk. Daar hoopt men de kerst te redden door nu een relatief korte lockdown van 3 weken af te kondigen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: