Nieuws  >  Expertise en roeping, hoekstenen van de medische beroepen in het licht van de Covid-19-crisis (cardioloog)

Expertise en roeping, hoekstenen van de medische beroepen in het licht van de Covid-19-crisis (cardioloog)

Opinie

BRUSSEL 10/01 - Door het bos de bomen niet meer zien… Deze gekende uitdrukking is perfect van toepassing op de huidige gezondheidssituatie in ons land en die van onze grote Franse broer.

De pandemie en haar vele golven zijn een zaak van de politieke en gezondheidsinstanties: voor hen zijn het virus en de varianten de perfecte schuldigen van de ineenstorting van de gezondheidszorg en van het ziekenhuissysteem. Zo vermijden ze dat ze verantwoording moeten afleggen voor hun aberrante beslissingen van de voorbije jaren, zoals het ontbreken van een strategie voor primaire preventie tot de onbegrijpelijke numerus clausus.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: