Nieuws  >  De kunst van het verwonderen

De kunst van het verwonderen

Opinie

BRUSSEL 11/01 - Zich verwonderen over iets, kunnen we dat nog wel? Onbevangen kijken naar de werkelijkheid, naar de wereld zoals die zich voor onze ogen afspeelt, naar de wolken die voorbijtrekken, naar de bomen die ruisen in de wind, naar het geritsel in de struiken van een of ander insect of ander levend wezen ?

Het lijkt wel alsof we deze kwaliteit zijn kwijtgespeeld, of toch minstens verleerd. Bijna alles wat er in de wereld rondom ons gebeurt, wordt ons, zonder dat we er veel inspanning moeten voor doen, op een presenteerblaadje aangereikt. De voorspelbaarheid wordt ons, zonder dat we het beseffen, opgedrongen. Open staan voor het onverwachte, het wonderlijke, voor het onvoorspelbare, wordt naar de achtergrond verdreven. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: