Nieuws  >  Wintermanifest voor een duurzaam pandemiebeleid: enkele kanttekeningen

Wintermanifest voor een duurzaam pandemiebeleid: enkele kanttekeningen

BRUSSEL 17/01 - Een "grondige herbronning" van en een "open debat" over het coronabeleid in ons land. Daarvoor pleiten ruim 100 wetenschappers, opiniemakers en mensen uit het middenveld in een kritisch manifest. Het doel van het manifest is voornamelijk erop gericht de overheid aan te manen ‘verder paniekvoetbal te vermijden’, en meer langetermijnvisie aan de dag te leggen. Reactie van dr. W. Van den Abeele.

Dr. Van den Abeele werpt een kritische blik op de statements van de auteurs om het coronabeleid bij te sturen. De link naar de integrale tekst van het Wintermanifest vindt u hier.

Dr. Van den Abeele: "Alleen al over het gegeven als zou de overheid paniekvoetbal hebben gespeeld, kan gediscussieerd worden. Je zou evengoed kunnen stellen dat de overheid voortdurend moet anticiperen op het veranderend gedrag van het virus. De opeenvolgende varianten hebben elk hun eigen mate van besmettelijkheid, ziekmakend vermogen en andere kenmerken. Dus is het logisch dat niet één beleid kan gevoerd worden dat toepasbaar is op al die varianten. Dat daardoor de indruk gewekt wordt als zou dit een paniekerige wijze van handelen zijn, klopt ten dele. In de perceptie van veel burgers zal dit inderdaad zo overkomen. Een beleid dat voortdurend achter de feiten aanholt, voortdurend moet schakelen kan het gevoel geven de zaak niet onder controle te hebben.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: