Nieuws  >  Een bloedtransfusie weigeren omwille van het geloof: hoe ga je daarmee om als arts?

Een bloedtransfusie weigeren omwille van het geloof: hoe ga je daarmee om als arts?

BRUSSEL 01/02 - Vrijheid van religie is “een van de fundamenten van een democratische staat”, aldus het Europees Hof voor de Rechten van de mens. Zo gebeurt het dat sommige patiënten een medische tussenkomst weigeren omwille van hun geloof, in het bijzonder bloedtransfusies. Dat is vaak het geval bij de getuigen van Jehova. In een dergelijke situatie staat de arts voor een dilemma, voor wie het soms moeilijk is om een standpunt in te nemen tussen de vrijheid van religie van de patiënt enerzijds en zijn of haar taak om die patiënt te verzorgen anderzijds.

Het zijn nogal vaak de getuigen van Jehova die bloedtransfusies weigeren. Deze religieuze groep ontstond in de jaren 1870 in de Amerikaanse staat Pennsylvania en is tegen bloedtransfusies. Ze doen dit op basis van een interpretatie van de Bijbel volgens dewelke de consumptie van voedsel dat bloed bevat, verboden zou zijn. Hun religieuze gemeenschap is heel gestructureerd en bepaalde instellingen zijn soms van mening dat er een sectair karakter aanwezig is. Dit is een schoolvoorbeeld van een tegenstelling tussen vrijheid van godsdienst en de kunst van het genezen dat men ook kan toepassen op andere situaties waarbij patiënten een behandeling weigeren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: