Nieuws  >  Moord op kleuter Dean: “Totale controle in de samenleving is een illusie, en bovendien ook niet wenselijk”

Moord op kleuter Dean: “Totale controle in de samenleving is een illusie, en bovendien ook niet wenselijk”

Opinie

BRUSSEL 28/01 - ‘In onze samenleving is er geen ruimte meer voor onverwachte wendingen, voor onvoorspelbaarheid en variatie. Totale beheersbaarheid is de norm geworden. Helaas is dat een illusie.’ Deze uitspraak is geplukt uit een opinie, verschenen in De Standaard van 25 januari, van Kirsten Catthoor, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Dit naar aanleiding van de recente moord op kleuter Dean.

In deze opinie verwoordt ze de realiteit dat meer investering in psychiatrische zorg niet noodzakelijk zou geleid hebben tot het voorkomen van drama's zoals deze met het jonge kind Dean.

Sommige medische problemen zijn nu inderdaad eenmaal zo complex, dat ze met de huidige behandelmogelijkheden niet aan te pakken zijn. De geneeskunde kan al veel, maar laten we vooral ook niet vergeten dat het menselijk wezen een zeer complex gegeven is. Een acute appendix is relatief makkelijk behandelbaar. Een bewezen longontsteking kan meestal efficiënt aangepakt worden. Maar een aandoening die zich voornamelijk in het hoofd afspeelt, is dat al veel minder. Bij mentale stoornissen zien we vaak een samenspel van biologische, psychologische en sociale invloeden. Wil men dus op adequate wijze daarvoor een goede aanpak voorzien, dan moet er ingewerkt worden op alle vlakken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: