Nieuws  >  Een betere attractiviteit voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen (overzicht maatregelen)

Een betere attractiviteit voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen (overzicht maatregelen)

BRUSSEL 17/03 – Er is momenteel een heropleving van besmettingen met de omikronvariant aan de gang, daarnaast hebben we te maken met een griepepidemie met een matige intensiteit. De druk op de ziekenhuizen ligt hoog, welke maatregelen zullen genomen worden in de strijd tegen overbelasting, ziekte, burn-out en uitval van het personeel?

Frank Vandenbroucke, in de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen: "De ziekenhuizen beleven een moeilijke periode, niet alleen door de vermoeidheid van de voorbije periode, maar ook wegens ziekte. Het is daarom des te belangrijker dat we inzetten op maatregelen die perspectief bieden."

Sociaal akkoord: 500 miljoen euro

"U weet dat we in het kader van het sociaal akkoord ongeveer 500 miljoen euro investeren in betere lonen, die ingaan op 1 juli. Die beslissingen zijn allemaal genomen, al gebeurde dat voor de publieke sector met vertraging. We geven een bepaalde categorie van gespecialiseerde verpleegkundigen daar nog een extra bovenop, omdat het IFIC-model enkele lacunes vertoonde."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: