Nieuws  >  De toekomst van de apotheker

De toekomst van de apotheker

Opinie

BRUSSEL 18/03 - De rol van de apotheker verandert, de covid-crisis heeft deze evolutie zeker versneld. Enerzijds zien we de shift van het louter afleveren van geneesmiddelen naar een meer sensibiliserende, preventieve en oriënterende rol, zowel binnen zorg als welzijn.

Vlaanderen en Brussel tellen zo'n 2600 apotheken, lokale gezondheidspunten waar huisapothekers burgers begeleiden bij hun medicatiegebruik en levensstijl. De troeven van die huisapothekers zijn hun laagdrempeligheid en nabijheid. Uit een recente IPSOS-studie bleek dat 96% van de burgers het meeste vertrouwen heeft in hun apotheker. 

De eerste stappen in deze richting zijn gezet: denk maar aan het #CAVAsa-project, een samenwerking van het Vlaams Apothekers Netwerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Apothekers worden er ingeschakeld om burgers met psychosociale noden en kwetsbaarheden – zoals armoede of eenzaamheid – te detecteren. Een gelijkaardig project start binnenkort op, met focus op het herkennen van suïcidaal gedrag. In mei zet het Vlaams Apothekers Netwerk in op de preventie en screening van huidkanker, en zal de komende jaren campagnes aanbieden rond andere preventiethema's. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: