Nieuws  >  Bedreigd: identiteit van de arts

Bedreigd: identiteit van de arts

Opinie

BRUSSEL 25/05 - Een hervorming van de nomenclatuur mag niet los gezien worden van een betere, gezondere en transparante ziekenhuisfinanciering. Zoniet erodeert de artsenidentiteit verder en woekert ook het risico op depressie, burn-out en de verdere afkalving van de erelonen ongehinderd voort.

In een moderne, managed care zorgorganisatie vervult de arts een essentiële rol. Namelijk het verzekeren van specifieke medische zorgtaken voor de patiënt. Wat de buitenwereld niet weet, is dat artsen in het huidige organisatiemodel steeds meer worden geprangd in een schizoïde dwangbuis van een groeiend pakket aan administratieve en paramedische neventaken. Zonder enige financiële compensatie. Een schizofrene situatie die het "sui generis" fabeltje op een hellend vlak zet en zelfs reduceert tot een risicovolle illusie. Een illusie die burn-out, depressie, addictie en suïcide bij artsen steeds laat stijgen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: