Nieuws  >  Collectief van gezondheidswerkers kant zich tegen versoepeling abortuswet

Collectief van gezondheidswerkers kant zich tegen versoepeling abortuswet

BRUSSEL 10/03 - Een collectief van gezondheidswerkers trekt dinsdag aan de alarmbel over de versoepeling van de abortuswet. Donderdag wordt het wetsvoorstel behandeld in de plenaire van de Kamer, maar volgens mensen uit de sector houdt het voorstel geen rekening met wat er leeft op het terrein en is het zelfs "schadelijk".

Het voorstel van de paars-groene partijen, aangevuld met PVDA en DéFI, haalt abortus volledig uit de strafwet, verlengt de periode waarbinnen zwangerschapsafbreking mogelijk is van 12 naar 18 weken en perkt de reflectietijd van 6 dagen in tot 48 uur.

De gezondheidswerkers hekelen nu dat met hun mening geen rekening werd gehouden. "We vragen om respect, gehoor en raadpleging. Abortus is een serieuze zaak die wat anders vereist dan uitvluchten", klinkt het dinsdag.

Volgens het collectief hebben tientallen vroedvrouwen, verpleegkundigen, huisartsen, gynaecologen en psychologen de voorbije weken geprobeerd om hun standpunt duidelijk te maken aan politici, maar botsten ze daarbij op een muur. "We vragen publiekelijk om te worden ontvangen door de fractieleiders in het parlement en door parlementsleden die in eer en geweten proberen te stemmen."

De initiatiefnemers zijn erg bezorgd, omdat 18 weken volgens hen veel te laat is als abortustermijn. "Dat is de helft van een zwangerschap (...) In dit stadium is een baby die beweegt, van wie we het geslacht kennen, niet langer een onbekende", schreef een huisarts aan een volksvertegenwoordiger. De termijn van 18 weken ligt ook erg dicht bij de levensvatbaarheidsdrempel, die momenteel op 23 à 24 weken ligt maar nog blijft dalen.

Gynaecologen vrezen ook voor het risico op geslachtsselectie, een praktijk die ze al ondervonden bij selectieve abortussen tijdens tweelingzwangerschappen.

Daarnaast wordt ook gewezen op de gezondheidsrisico's van een abortus na meer dan drie maanden zwangerschap. "Bloedingen, cervicale laesies, perforaties van de baarmoeder, infecties en andere medische complicaties die gevolgen kunnen hebben voor de vruchtbaarheid en seksualiteit van de moeder. Zonder nog maar te spreken over de risico's met betrekking tot haar mentale gezondheid."

Ook het beperken van de wettelijke reflectietijd tot 48 uur, is volgens het collectief te kort. "Men negeert de tijd die nodig is om te vermijden dat er een reactionaire of radicale beslissing genomen wordt in een shocktoestand, na confrontatie met een onverwachte zwangerschap. Men negeert ook de tijd om te luisteren, zich te laten begeleiden en zich te informeren over mogelijke alternatieven", klinkt het.

Psychologen die de oproep ondersteunen, vrezen dat er meer vrouwen met spijt- en schuldgevoelens over hun abortus zullen kampen.

"Voor ons is het afbreken van een zwangerschap op 18 weken geen sinecure. We protesteren tegen deze opvatting die onvermijdelijk een effect van banalisering van de handeling oplevert", zegt het collectief, dat naar eigen zeggen de steun krijgt van 2.520 beroepsbeoefenaars en bijna 11.000 burgers.

"Dit onderwerp is te ernstig, ligt ons te nauw aan het hart en is te belangrijk voor het lichaam en de geest van vrouwen en het welzijn van onze samenleving." 

CFI/VDH/FUL/ • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: