Nieuws  >  Aanpak COVID-19 crisis: Zorgverleners hebben weinig vertrouwen in overheid (bevraging UAntwerpen)

Aanpak COVID-19 crisis: Zorgverleners hebben weinig vertrouwen in overheid (bevraging UAntwerpen)

ANTWERPEN 09/05 - In de Belgische ziekenhuizen zijn er nog steeds tekorten aan mondmaskers, schorten, gezichtsbescherming en ander beschermingsmateriaal. Dat blijkt zaterdag uit een bevraging van de UAntwerpen. De overgrote meerderheid van de zorgverleners is nog niet klaar om in de werkomgeving maatregelen af te bouwen, de helft heeft weinig vertrouwen in de aanpak van de crisis door de overheden.

Onderzoekers van de UAntwerpen bevroegen op vraag van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) 1.216 verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden. Zo wilden ze zicht krijgen op de huidige noden van zorgverleners tijdens de COVID-19-pandemie.

"Achttien procent van de bevraagden geeft aan dat ze te weinig FFP-maskers voorhanden hebben om zichzelf optimaal te kunnen beschermen", zegt onderzoeker Filip Haegdorens (UAntwerpen). "Er is ook een tekort aan schorten, aan gezichtsbescherming, chirurgische maskers en handschoenen."

Ook aan basismateriaal voor verzorging van patiënten zijn er tekorten, vooral in de thuiszorg en woonzorgcentra.

"Opvallend is het tekort aan zuurstof gerapporteerd door 18 procent van de zorgverleners in de woonzorgcentra", zegt Haegdorens. "Bovendien heeft 7 procent van de zorgverleners in de thuiszorg een tekort aan palliatieve medicatie."

Zevenentwintig procent van de zorgverleners meldt ook dat ze niet de mogelijkheid hebben om potentieel besmette patiënten te screenen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is het niet steeds beschikbaar zijn van testkits.

Terwijl België voorzichtig begonnen is met de afbouw van maatregelen, blijkt 87 procent van de verpleeg- en zorgkundigen nog niet klaar te zijn om dat in de eigen werkomgeving te doen.

"Onze collega's leveren nog steeds een uitzonderlijke inspanning en het lijkt een marathon te worden", zegt Haegdorens. "We merken dat slechts 69 procent van de bevraagden vindt dat ze voldoende kwalitatieve zorg kunnen verlenen aan hun patiënten. De vraag is natuurlijk of dit cijfer hoger was vóór de crisis."

Het vertrouwen in de overheden staat bij de zorgverleners op een laag pitje: de helft heeft weinig vertrouwen in de aanpak van de crisis.

Volgens Pascal Vanmeenen van AUVB is voldoende beschermingsmateriaal een noodzakelijke voorwaarde voor dat vertrouwen.

"De resultaten tonen aan dat deze voorwaarden niet steeds vervuld zijn. Verpleegkundigen consequent en structureel meer betrekken in beleidsbeslissingen en rekening houden met de aanwezige expertise binnen de beroepsgroep zou hier zeker positief toe kunnen bijdragen." 

VKB/ • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: