Nieuws  >  COVID-19: 1,85 miljoen voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie in zorginstellingen

COVID-19: 1,85 miljoen voor meer sociale contacten en betere infectiepreventie in zorginstellingen

BRUSSEL 23/07 - Een zeventigtal projecten van en voor residentiële zorginstellingen krijgt 1,85 miljoen euro van het Fonds voor Solidaire Zorg, dat in maart werd opgericht door de Koning Boudewijnstichting. Het gaat om projecten die gericht zijn op het herstel en het behoud van contacten in veilige omstandigheden tijdens de coronacrisis en om projecten die samenwerkingen tussen zorginstellingen en ziekenhuizen organiseren en opleidingen aanbieden.

Het Fonds voor Solidaire Zorg, dat de residentiële zorginstellingen helpt om de continuïteit van de zorg en de levenskwaliteit te garanderen tijdens de epidemie, lanceerde twee projectoproepen om initiatieven te steunen die bouwen op de expertise die in de zorgsector aanwezig is.

Een van de sterkst voelbare gevolgen van de lockdownmaatregelen in de zorginstellingen was het gemis aan sociaal contact. Het fonds speelt daarop in met de eerste oproep: het kon 48 projecten selecteren van zorginstellingen die vaak origineel uit de hoek komen om het sociale isolement van hun patiënten of bewoners te doorbreken.

Het gaat om 28 Nederlandstalige en 20 Franstalige projecten, samen goed voor iets minder dan 1 miljoen euro steun.

Ook speelde het gebrek aan kennis over de preventie en controle van infecties veel residentiële zorginstellingen parten in de crisis. De tweede oproep richtte zich dan ook op ervaren organisaties en ziekenhuizen die andere residentiële instellingen - voor ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen, of kwetsbare kinderen en jongeren - bijstaan met kennis en expertise.

Er werden 21 projecten geselecteerd, waarbij telkens verschillende instellingen betrokken zijn, waarvan 16 Nederlandstalige en 5 Franstalige, samen goed voor ruim 850.000 euro steun.

Veel projecten gaan over het structureren van samenwerkingen tussen zorginstellingen en ziekenhuizen en het aanbieden van opleidingen, nu daarvoor opnieuw iets meer ruimte komt, met daarnaast ook advies op maat over hoe bijvoorbeeld een contingentering van bewoners kan worden doorgevoerd. Bij een paar projecten zijn ook hogescholen betrokken.

Het geld komt van giften van vele honderden individuele schenkers en organisaties. 

SGI/HDB/ • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: