Nieuws  >  Federale formatie - Tandartsen pleiten voor behoud van contingentering

Federale formatie - Tandartsen pleiten voor behoud van contingentering

BRUSSEL 31/07 - Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) vragen de regeringsonderhandelaars met aandrang de contingentering van het aantal tandartsen te behouden, de toegankelijkheid tot mondzorg te verbeteren en nog meer aandacht te besteden aan preventie. De tandartsen vinden het onaanvaardbaar dat de huidige regering de quota voor artsen en tandartsen om communautaire redenen niet toepast en pleit voor een duidelijk regeling in de komende regeerverklaring.

"Zoals de rectoren van de Vlaamse universiteiten beklemtonen is het reguleren van het aanbod artsen en tandartsen noodzakelijk om een kwalitatieve opleiding te kunnen garanderen. Kwaliteitszorg aanbieden kan alleen wanneer vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn", stellen VVT en VBT in een gezamenlijke mededeling.

De grote fouten uit het verleden mogen niet herhaald worden door de contingentering te verlaten.

Op basis van de voorstellen van de Planningscommissie werden de quota voor de nodige tandartsen recent terecht verhoogd. Daarnaast zullen de vernieuwingen in de praktijkorganisatie met inzet van tandartsassistentes en administratief personeel de opvangcapaciteit verhogen, en kan het nieuwe beroep Mondhygiënist de preventieve mondzorg aanpakken, op voorwaarde dat de nodige financiering wordt voorzien.

Voor de tandartsen is het aangewezen om de huidige toegangsproef aan te passen. Een oriënterend eerste jaar, gemeenschappelijk voor artsen, tandartsen, apothekers en dierenartsen is een alternatief dat meer is dan een momentopname, waardoor heel wat potentieel verloren gaat.

De contingentering wordt momenteel ook ondermijnd door de ongecontroleerde instroom van niet-Belgische diploma's. Door de zeer zwakke organisatie van de controle op de kwaliteit van de diploma's kunnen niet-gekwalificeerden zich bij ons vestigen. De EU de schuld blijven geven kan voor de tandartsverenigingen niet. De sociale zekerheid is een bevoegdheid van de individuele lidstaten en heel wat lidstaten hebben veel strengere erkenningsvoorwaarden.

Tot slot pleiten VVT en VBT voor de verbetering van de toegankelijkheid tot mondzorg. "Mondzorg lijkt duur door slechte terugbetaling omdat deze nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt in de ziekteverzekering. Een betere financiering en nog meer inzet op preventie kunnen zorgen voor een goede mondgezondheid voor de ganse bevolking en op termijn voor een lager kostenplaatje. Het is wetenschappelijk bewezen dat een goede mondgezondheid ook een goede algemene gezondheid in de hand werkt", luidt het nog. 

AHO/KWO/ • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: