Nieuws  >  COVID-19 - Bijkomende Vlaamse steun voor contactopsporing op lokaal niveau

COVID-19 - Bijkomende Vlaamse steun voor contactopsporing op lokaal niveau

BRUSSEL 14/09 - De zorgraden en de lokale besturen krijgen extra Vlaamse steun voor hun contact- en bronopsporing bij COVID-19-besmettingen. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) maandag bekend.

Er wordt niet langer vastgehouden aan de drie prototypische scenario's die in juli en augustus werden uitgewerkt voor de medewerking van de lokale besturen. Sinds begin augustus beschikken lokale besturen over de mogelijkheid om heropflakkeringen van COVID-19 mee in kaart te brengen en te bestrijden.

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgraad van de eerstelijnszone waar de betrokken stad of gemeente onder valt. Initieel kregen de besturen de keuze uit drie scenario's, maar volgens minister Beke is nu gebleken dat hieraan vasthouden weinig meerwaarde biedt.

"Het inzicht groeide dat zorgraden - in nauwe samenwerking met de lokale besturen - de centrale contact- en bronopsporing kunnen versterken door tegelijkertijd van nabij lokale situaties te volgen en aan te pakken", zegt Beke. Zo focussen lokale besturen zich eerst en vooral op het sensibiliseren van hun burgers. Vooral in het geval van mensen die via traditionele media moeilijk kunnen worden bereikt, kan dit een enorme meerwaarde bieden, aldus Beke.

Het gaat dan bijvoorbeeld om anderstaligen, jongeren, mensen met een lager inkomen en mensen met een multiculturele achtergrond. Daarnaast kunnen zorgraden en lokale besturen het centrale contactonderzoek aanvullen door kwetsbare patiënten voor te bereiden op dit contactonderzoek en hen te helpen begrijpen wat ze moeten doen.

Lokale besturen die nog meer willen doen, kunnen daarbovenop een semi-autonoom contactopsporingssysteem opzetten. Het gaat dan om een samenwerking tussen een lokaal opsporingssysteem en het centrale systeem, die allebei werken op één centraal dataplatform en met hetzelfde IT-systeem.

Een proefproject is dat van de West-Vlaamse regio Midwest. Daar worden de indexpatiënten (bij wie dus een COVID-19-besmetting is vastgesteld) lokaal gecontacteerd, terwijl het centrale systeem hun contactpersonen blijft contacteren. (Gepensioneerde) artsen-specialisten en huisartsen bellen de patiënten op. Zorgraden die samen met de lokale besturen inzetten op de lokale contact- en bronopsporing krijgen nu meer middelen van de Vlaamse regering.

Elk van de zestig zorgraden krijgt een extra toelage van 93.000 euro, terwijl er per eerstelijnszone ook 1 field agent van de centrale contactopsporing wordt ingezet voor specifieke opdrachten in functie van het lokaal contactonderzoek. De coördinatie en aansturing van de field agents blijft centraal, zodat ze kunnen worden ingezet in de eerstelijnszone waar op basis van het aantal vastgestelde besmettingen de behoefte het grootst is. Intussen blijkt uit nieuwe cijfers dat de efficiëntie van de centrale contactopsporing sterk is toegenomen, zegt Beke.

Zo bedraagt de mediane doorlooptijd voor het afronden van het contactonderzoek bij patiënten door de contacttracers 3,8 uur. Voor 95 procent van de besmette patiënten kan het contactonderzoek worden afgerond, voor 70 procnt gebeurt dat binnen de 24 uur. Na het afnemen van een positieve test bij een indexpatiënt, kan 51 procent van zijn of haar contacten binnen de 48 uur worden bereikt. In het begin van de zomer bedroeg dit percentage nog 2 procent.

GEJ • Belga

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: