Nieuws  >  Covid-19 - Mobiele teams infectieziektebestrijding blijven aan de slag tot eind juli 2022

Covid-19 - Mobiele teams infectieziektebestrijding blijven aan de slag tot eind juli 2022

BRUSSEL 10/06 - Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft beslist om de inzet van de mobiele teams infectieziekebestrijding te verlengen tot 31 juli 2022. Sinds augustus vorig jaar geven die teams opleiding en vorming in woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap.

Ze adviseren en coördineren bij COVID-19-uitbraken in zorgvoorzieningen en in de samenleving (bedrijven, woonwijken, scholen?). "'We verwachten dat deze epidemie ten vroegste midden 2022 helemaal onder controle zal zijn en tot dan moeten we alert blijven voor nieuwe varianten en snel ingrijpen bij uitbraken.

Naarmate het aantal besmettingen afneemt wordt het ook belangrijker om bij nieuwe uitbraken in te zetten op bron- en clusteronderzoek om een nieuwe opflakkering te voorkomen. Zorg en Gezondheid moet hiervoor blijvend kunnen rekenen op de ondersteuning van deze mobiele equipes", verklaart minister Beke.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: