Nieuws  >  Federale begroting - Oppositie en meerderheid in de clinch over aanpak langdurig zieken

Federale begroting - Oppositie en meerderheid in de clinch over aanpak langdurig zieken

BRUSSEL 13/10 - In de Kamer wordt woensdagmiddag fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. "Onbegrijpelijk voor socialisten", beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe.

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over "pure symboolpolitiek". De regering-De Croo wil de mogelijkkheid invoeren om 2,5 procent van de uitkering van langdurig zieken af te houden als ze hardnekkig blijven weigeren om een verplichte vragenlijst in te vullen of om een gesprek aan te gaan met een terug-naar-werkkcoördinator. Dat is een van de maatregelen die dinsdag samen met de begrotingsopmaak is beslist.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: