Nieuws  >  Federale Deontologische Commissie wil verplichte vaccinatie voor openbare mandatarissen

Federale Deontologische Commissie wil verplichte vaccinatie voor openbare mandatarissen

BRUSSEL 28/10 - De Federale Deontologische Commissie vindt dat de federale openbare mandatarissen - zoals kabinetschefs en topambtenaren - zich verplicht zouden moeten laten vaccineren tegen COVID-19.

Dat staat in een advies dat de commissie op eigen initiatief heeft opgesteld. De Federale Deontologische Commissie zag in 2016 het levenslicht, als gevolg van de zesde staatshervorming. Het orgaan is verbonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en brengt - op vraag van een mandataris, de Kamer, de Senaat, een regeringslid of op eigen initiatief - niet-bindende adviezen uit over deontologische vraagstukken.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: