Nieuws  >  Covid-19 - "Verplichte vaccinatie in de zorg dreigt mensenrechten te schenden" (FIRM)

Covid-19 - "Verplichte vaccinatie in de zorg dreigt mensenrechten te schenden" (FIRM)

BRUSSEL 22/03 Het wetsontwerp voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel tegen COVID-19 dreigt een schending te vormen van de mensenrechten van het niet-gevaccineerde zorgpersoneel. Daarvoor waarschuwt het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) in een nieuw advies.

De regering diende het wetsontwerp op 8 maart in de Kamer in, het ligt klaar in de commissie Gezondheid voor behandeling. De tekst stelt een vaccinatieplicht voor het personeel in de zorgsector in het vooruitzicht, die op 1 juli 2022 moet ingaan. Bij koninklijk besluit (KB) zou de inwerkingtreding wel nog kunnen worden uitgesteld. Het FIRM heeft op verschillende punten kritiek op het wetsontwerp zoals dat nu voorligt. Zo baseert de tekst zich uitsluitend op informatie die dateert van de periode tussen juli en oktober 2021, "wat niet volstaat voor een actuele, wetenschappelijk geïnformeerde belangenafweging", zegt directeur Martien Schotsmans. In zijn advies zegt het FIRM niet per definitie tegen een wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel te zijn, zolang dat maar geactiveerd wordt wanneer kan worden aangetoond dat het noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van kwetsbare personen. "Maar aangezien de noodzaak op dit moment niet is aangetoond, gaat het wetsontwerp uit van een omgekeerde logica door van inwerkingtreding de regel en van uitstel de uitzondering te maken", zegt Schotsmans.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: