Nieuws  >  Drie nieuwe beroepsziekten erkend

Drie nieuwe beroepsziekten erkend

BRUSSEL 20/05 De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de uitbreiding van de lijst van beroepsziekten met drie ziekten.

Het gaat om eierstokkanker veroorzaakt door asbest, systemische sclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat, en uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling. In het ontwerp-kb staat ook de 'blootstellingswaarden' vermeld waaraan moet voldaan zijn opdat er sprake is van een aangetoond verband tussen de uitoefening van het beroep en de ziekte, en dus om recht te hebben op een vergoeding. De toevoeging van een ziekte aan de lijst van beroepsziekten is belangrijk omdat het de bewijslast voor getroffenen verlicht. Door een ziekte in de lijst op te nemen en de blootstellingscriteria vast te stellen, wordt onweerlegbaar vermoed dat de blootstelling de oorzaak van de ziekte is. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: