Nieuws  >  Logopedisten hekelen nieuwe conventie als "lege doos"

Logopedisten hekelen nieuwe conventie als "lege doos"

BRUSSEL 13/06 De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is niet opgetogen met de nieuwe opgelegde conventie waarvoor de federale regering vrijdag het licht op groen heeft gezet.

Afgevaardigd beheerder Stefaan Lefevere hekelt dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geen oor had voor de verzuchtingen van de sector en omschrijft de nieuwe conventie dan ook als een "lege doos". De logopedisten streven al twintig jaar naar een herwaardering van hun honoraria. Eind vorig jaar werd er volgens Lefevere met de ziekenfondsen een princiepsakkoord gesloten over een vergoeding van 33,4 euro voor een sessie van minimum 30 minuten tegenover 28,33 euro nu. In de nieuwe conventie blijft het honorarium echter grotendeels zoals het nu is, met uitzondering van een indexering van 2 procent. Dit omdat er onvoldoende budget zou zijn om de tariefverhoging door te voeren. Volgens Lefevere gaan heel wat logopedisten de conventie dan ook naast zich neerleggen. In april - nog voor de conventie werd goedgekeurd - gaf meer dan een op de drie logopedisten (34 procent) reeds aan te willen deconventioneren. Dit terwijl in het verleden meer dan 99 procent geconventioneerd was. "De minister heeft het over tariefzekerheid, maar er zal net minder tariefzekerheid zijn de komende tijd. Bovendien worden patiënten die bij een niet-geconventioneerde logopedist gaan, ook minder terugbetaald, waardoor de minister de factuur doorschuift naar de patiënt", aldus Lefevere. De logopedisten zeggen te betreuren dat de patiënt uiteindelijk zal opdraaien voor de kosten, maar zien zich daartoe genoodzaakt om het eigen beroep en de eigen praktijk leefbaar te houden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: