Nieuws  >  Dit was 2021 voor het FAVV: ethyleenoxide, brexit, PFAS en vogelgriep

Dit was 2021 voor het FAVV: ethyleenoxide, brexit, PFAS en vogelgriep

BRUSSEL 23/06 Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kon in 2021 geleidelijk terugkeren naar de pre-coronawerking. De grootste uitdagingen waren productterugroepingen vanwege ethyleenoxide, de brexit, PFAS en de vogelgriep.

 Vorig jaar hebben bijna 10.000 consumenten contact opgenomen met het FAVV met vragen over voedselveiligheid of om problemen aan te kaarten met een product of een voedingsbedrijf. Gemiddeld komen zo 19 vragen en 16 klachten per dag binnen. Van de 3.929 klachten die het FAVV ontving, was 40 procent gegrond.  In 2021 werden 114.486 controlemissies uitgevoerd, ten opzichte van 104.729 in 2020. De meeste daarvan vinden plaats in de distrubutiesector. Het conformiteitspercentage blijft hoog: 85,7 procent van de checklisten die gebruikt werden tijdens een contorle waren conform (2020: 86,1 procent). Het FAVV nam 68.848 stalen in heel België, een gemiddelde van 271 stalen per werkdag. 97,5 procent van de stalen voldeden aan de wettelijke voorschriften (2020: 97,7 procent). Bij een risico voor de voedselveiligheid kan het FAVV verschillende maatregelen nemen. Dat gaat  van het geven van een waarschuwing (16.849 in 2021), het opmaken van een proces-verbaal (9.465 in 2021), in beslag nemen van producten of in uitzonderlijke gevallen het opleggen van een tijdelijke sluiting (248 in 2021). Voedingsbedrijven riepen afgelopen jaar in samenwerking met het FAVV 492 producten terug of ze stuurden een waarschuwing uit. Van die recalls waren er 210 te wijten aan ethyleenoxide, een gewasbeschermingsmiddel dat niet meer gebruikt mag worden in Europa. 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: