Nieuws  >  Studie: aanrijtijd civiele bescherming vormt probleem

Studie: aanrijtijd civiele bescherming vormt probleem

BRUSSEL 27/10 - De aanrijtijd van de civiele bescherming in complexe of dringende situaties is te lang. Dat blijkt uit een studie die onderzoekers van de universiteiten van Hasselt en Luik hebben uitgevoerd en waarvan de resultaten woensdag in de Kamer werden voorgesteld.

Voor dringende situaties zou dat voor hun partners hoogstens een uur mogen zijn, maar in sommige gevallen is het soms twee uur wachten. De civiele bescherming werd onder de vorige regering hervormd. Het aantal kazernes viel terug van zes naar twee - in Brasschaat en Crisnée - en het aantal personeelsleden werd teruggeschroefd. Tegen de hervorming kwam felle kritiek, die opnieuw de kop opstak na de zware overstromingen die vorig jaar vooral Wallonië troffen. De vorsers voerden een online bevraging uit, net als casestudies en interviews met verschillende actoren op het terrein. Daaruit komt een relatieve tevredenheid over de civiele bescherming naar voren. Toch dringt de studie aan op een betere coördinatie tussen de hulpverleningszones - die vroeger al werden hervormd - en de civiele bescherming, vooral in crisissituaties zoals de overstromingen. Samenwerken of trainen, of samen materiaal aankopen, zorgt ervoor dat er een gemeenschappelijke doctrine tot stand komt. "Om in een crisissituatie op te treden, heb je een collectieve intelligentie nodig", legde Catherine Fallon van de Luikse universiteit uit.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: