Dossiers  >   COPD & Astma  >  Vitamine D-supplementen verbeteren astmacontrole bij patiënten met tekort

Vitamine D-supplementen verbeteren astmacontrole bij patiënten met tekort

25/11 - Volwassenen met astma die ook een vitamine D-tekort hebben, kunnen hun astma beter onder controle krijgen als ze 25-hydroxycholecalciferol supplementen innemen, volgens een klinische studie.

De studie includeerde 112 volwassenen met astma die serum 25-hydroxyvitamine-D3-spiegels lager dan 30 ng/ml hadden; ze werden gerandomiseerd om ofwel orale supplementen met 16.000 IE calcifediol (25-hydroxycholecalciferol) per week of placebo te krijgen naast hun gebruikelijke astmabehandeling. Het primair eindpunt waren de scores op de astma controletest (ACT), die variëren van slechts 5 punten voor lage controle tot 25 punten voor uitstekende controle.

Bij baseline waren de gemiddelde ACT-scores 17,71 in de interventiegroep en 19,02 in de controlegroep. Na zes maanden waren de gemiddelde ACT-scores 20,49 in de interventiegroep en 18,23 in de controlegroep, d.i. een statistisch significant klinisch verschil van 3,66 punten.

"De take-home message voor artsen is dat patiënten hun serum-vitamine D moeten laten meten en, als ze een vitaminetekort hebben, moet vitamine D worden aangevuld," noteerde de hoofdauteur van de studie, Dr. Ruben Andujar-Espinosa van het Departement Longziekten van Virgen de la Arrixaca University Clinical Hospital in Murcia, Spanje.

"Dit zou kunnen leiden tot afname van de inflammatie en de beste respons op behandeling met inhalatiecorticosteroïden bij deze patiënten en zou bijgevolg hun astmacontrole kunnen verbeteren," verklaarde Dr. Andujar-Espinosa via e-mail.

Bij baseline was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 55 jaar, en 87 (78%) waren vrouwen. Baseline serum 25-hydroxyvitamine-D-spiegels waren 16,71 ng/ml in de behandelingsgroep en 17,48 ng/ml in de controlegroep.

Een secundair eindpunt was het percentage deelnemers die serum 25-hydroxyvitamine-D-spiegels boven 30 ng/ml bereikten. Na zes maanden voldeden alle behalve 7 patiënten in de interventiegroep (13%) aan dit eindpunt, maar slechts twee patiënten (4%) in de controlegroep haalden het.

Een ander secundair eindpunt was de kwaliteit van leven met behulp van de zelf-uitgevoerde Mini Asthma Quality of Life Questionnaire (MAQLQ), die 15 vragen bevat met een score van 1 voor 'altijd' of 'slechtste' symptomen tot 7 voor 'nooit' of 'beste' kwaliteit van leven. Het gemiddelde verschil tussen baseline en finale scores was een toename met 1,05 punten in de interventiegroep, wat als "matig significant" werd beschouwd, vergeleken met een afname met 0,09 punten in de controlegroep.

Aan het einde van de studie was er echter geen significant verschil in gebruik van inhalatiecorticosteroïden tussen de interventiegroep en de controlegroep.

Er traden geen ernstige bijwerkingen op en er waren geen gevallen van hypercalciëmie, nierkolieken of overlijden. De vaakst voorkomende bijwerking waren gastro-intestinale problemen, die werden ervaren door twee personen die placebo kregen en drie deelnemers die vitamine D-supplementen kregen.

Een beperking van de studie is dat ze te kort was voor onderzoekers om te evalueren of continue suppletie de patiënten zou toelaten om het gebruik van inhalatiecorticosteroïden te verminderen of om te evalueren of seizoensgebonden variaties in astmasymptomen de resultaten zouden kunnen beïnvloeden, noteerde het onderzoeksteam in Thorax.

En omdat de bevindingen afkomstig zijn van een relatief kleine studie in een enkel centrum, is het onwaarschijnlijk dat ze de klinische praktijk zullen veranderen, noteerde Dr. Adrian Martineau, professor luchtweginfecties en immuniteit aan de Queen Mary University in Londen in het VK.

"Ik vermoed echter dat ze aanleiding zullen geven tot grotere, multicentrische studies om te bepalen of deze eerste veelbelovende bevindingen kunnen worden gerepliceerd," verklaarde Dr. Martineau, die niet betrokken was bij de studie, via e-mail. 

Effect of vitamin D supplementation on asthma control in patients with vitamin D deficiency: the ACVID randomised clinical trial

Lisa Rapaport • Reuters Health

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: