Dossiers  >   Voeding  >  Vis eten verbetert de hartgezondheid, maar niet bij iedereen!

Vis eten verbetert de hartgezondheid, maar niet bij iedereen!

09/03 - Minstens twee keer per week vis eten kan het risico op ernstige cardiovasculaire voorvallen en sterfte verlagen bij personen met hartaandoeningen, maar niet bij de algemene bevolking, volgens een nieuwe studie.

Een heranalyse van gegevens van vier vroegere studies, die bijna 200.000 deelnemers uit meer dan 60 landen insloten, toonde aan dat bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (CVD) die minstens twee porties vis, vooral vette soorten, per week aten, een 16% lager risico op een ernstig CVD-voorval en een 18% lager risico op sterfte door alle oorzaken werd waargenomen over een gemiddelde follow-up van 9 jaar. In een algemene populatie met weinig cardiovasculaire aandoeningen leek vis eten de risico's niet te verlagen, aldus het rapport in JAMA Internal Medicine.

"Minstens twee keer per week vis eten lijkt je risico op toekomstige cardiovasculaire voorvallen en sterfte te verlagen als je vooraf bestaand cardiovasculair lijden hebt," verklaarde studie-coauteur Andrew Mente, associate professor aan het Department of health research methods, evidence and impact van het Population Health Research Institute van McMaster University in Hamilton, Ontario, Canada.

"Als je over het algemeen gezond bent, is er geen duidelijke bescherming, hoewel vis waarschijnlijk ook een veilige keuze is," verklaarde Mente via email. "Bovendien wordt de bescherming van vis vooral waargenomen bij vissen die veel omega-3-vetten bevatten, of zogenaamde vette vis, zoals haring, makreel, zandvis, zalm, tonijn (moot of blik) en sardines. Andere vissoorten die weinig omega 3-vetten bevatten, zijn over het algemeen neutraal."

De reden waarom het eten van vis alleen impact zou hebben bij mensen met een reeds bestaande hartaandoening, zou kunnen afhangen van de lipidenspiegels, aldus Mente.

"Er is aanzienlijk bewijs uit kortdurende gerandomiseerde studies dat vis gunstige effecten heeft op de bloedlipiden, zoals een verlaging van de triglyceridenspiegels, wat we ook vonden," voegde hij eraan toe. "Dergelijke gunstige effecten op de triglyceridenspiegels zijn meer uitgesproken bij personen met verhoogde triglyceridenspiegels, wat typisch wordt waargenomen bij personen met een hoog risico op vaatziekten."

Om de impact van het visverbruik op cardiovasculaire voorvallen nader te bekijken, bestudeerden Mente en zijn team de gegevens van vier studies: de Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study, een lopende grootschalige epidemiologische cohortstudie waarin 166.762 personen van 35 tot 70 jaar oud werden ingesloten, in 21 landen met laag, middelmatig en hoog inkomen op de vijf continenten; de lopende Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global End Point Trial (ONTARGET), een gerandomiseerde klinische studie van antihypertensiva (ramipril, telmisartan en de combinatie ervan) bij 25.620 patiënten van 55 jaar of ouder met een vaatziekte of diabetes; de Telmisartan Randomized Assessment Study in ACE Intolerant Subjects with Cardiovasculair Disease (TRANSCEND), een gerandomiseerde klinische studie van telmisartan versus placebo bij 5926 deelnemers; en de Outcome Reduction with Initial Glargine Intervention (ORIGIN) trial, een gerandomiseerde klinische studie van insuline glargine therapie of standaardtherapie en omega-3-vetzuur- of placebo-supplementen die 12.537 personen van gemiddeld 63,5 jaar insloot, met cardiovasculaire risicofactoren plus een verstoorde nuchtere glykemie of diabetes.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: