Dossiers  >   Cardiovasculaire preventie  >  Meerdere slaapproblemen kunnen het risico op hartziekten met meer dan 140% verhogen

Meerdere slaapproblemen kunnen het risico op hartziekten met meer dan 140% verhogen

15/02 - In een retrospectieve analyse bleek het risico van een persoon op hartziekten tot 141% hoger te zijn als hij meer dan één slaapprobleem had.

"Uit eerder onderzoek weten we dat een korte slaapduur het risico op hart- en vaatziekten, dementie en vroege sterfte verhoogt," verklaarde Dr. Soomi Lee van de University of South Florida in Tampa via email aan Reuters Health.

"Slaapgezondheid kan worden gedefinieerd door regelmaat, tevredenheid, alertheid tijdens de wakkere uren, slaaptiming aangepast aan de leeftijd, hoge efficiëntie tijdens de slaap en voldoende slaapduur," zei ze. "Eerder onderzoek was voornamelijk gericht op de slaapduur alleen, wat de impact van de slaap op het gezondheidsrisico mogelijk heeft onderschat. Iemand met voldoende slaapduur kan toch een slechte gezondheid hebben, als hij/zij problemen heeft in andere slaapdimensies."

"Wat belangrijk is," voegde ze eraan toe, "in onze studie was slaapduur – de meest algemeen bestudeerde slaapvariabele  -- niet significant geassocieerd met hartaandoeningen, noch op basis van zelfrapportering, noch op basis van actigrafie. Dit was verrassend gezien de gerapporteerde associaties van korte of lange slaapduur met meerdere gezondheidsuitkomsten."

Dr. Lee en haar team evalueerden de slaapgegevens van 6.820 volwassenen (gemiddelde leeftijd, 53.4 jaar; ongeveer 56% vrouwen) van de Midlife in the United States studie. Alle deelnemers rapporteerden zelf hun slaapkenmerken zoals beschreven door Dr. Lee en hun cardiale antecedenten; een kleine steekproef (663) gaf ook actigrafie slaapgegevens.

Met behulp van een gewogen som-benadering, waarbij hogere scores duidden op meer slaapgezondheidsproblemen, en na correctie voor socio-demografische gegevens en bekende risicofactoren, was het hebben van meer slaapgezondheidsproblemen geassocieerd met een hoger risico op hartaandoeningen met behulp van de zelfrapportering slaap composiet (gecorrigeerd relatief risico, 54%) en de actigrafie/zelfrapportering composiet (aRR, 141%).

In het bijzonder waren individuele slaapdimensies van tevredenheid, alertheid en efficiëntie (van de zelfrapportering composiet) en regelmaat, tevredenheid en timing (van de actigrafie/zelfrapportering composiet) geassocieerd met het risico op hartaandoeningen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: