Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Best of 2019 - Leeftijdsgrens voor artsen: van voorschrijven tot houdbaarheidsdatum (opinie)

Best of 2019 - Leeftijdsgrens voor artsen: van voorschrijven tot houdbaarheidsdatum (opinie)

Opinie

Demografen en gezondheidseconomen maken zich zorgen over de leeftijdspiramide van de bevolking, maar die van de artsen is nog verontrustender. En met name rijst de vraag in hoeverre de oudste artsen nog even competent zijn. Zonder te willen discrimineren, maar een periodieke evaluatie van de cognitieve functies zou zeker wenselijk zijn.

Dat is een vraag die zowel het artsenkorps als de overheid vaak te berde brengt. Prof. Arthur Caplan, hoofd van de afdeling medische ethiek van de New York School of Medicine (zie onderstaande link), schrijft dat 29% van de Amerikaanse artsen in 2016 ouder was dan 60 jaar. Ook rijst de vraag vanaf welke leeftijd de lichamelijke en cognitieve vermogens van chirurgen bijvoorbeeld zouden moeten worden getest. "Ergens tussen 70 en 75 jaar", lezen we in de Verenigde Staten. Ook in Frankrijk wordt de leeftijdslimiet voor ziekenhuisartsen regelmatig opgeschoven om het tekort aan artsen te kunnen opvangen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: